Zmiany w przepisach o znakowaniu żywności

11.04.2019

Na poziomie krajowym trwają prace dotyczące harmonizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie dodawania substancji wzbogacających do żywności z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 – mówi Monika Piotrkowska, aplikant radcowski w kancelarii Czyżewscy, świadczącej usługi doradztwa prawnego w szczególności na rzecz podmiotów działających na rynku farmaceutycznym, medycznym oraz FMCG.

Jak zwraca uwagę prawnik, regulacja ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności związanej z produkcją żywności, w tym prawidłowego podawania na opakowaniach środków spożywczych informacji wymaganych przepisami prawa żywnościowego. Projektowane rozporządzenie ma przyczynić się do zapewnienia odpowiednich wymagań zdrowotnych dla produkowanych i wprowadzanych do obrotu środków spożywczych wzbogacanych, w konsekwencji czego zagwarantowana będzie ochrona zdrowia konsumentów spożywających produkty wzbogacane.

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Projekt ten przewiduje wprowadzenie tzw. dobrowolnego systemu oznakowania produktów z wykorzystaniem oznakowania „wolne od GMO”. Opracowanie przepisów umożliwiających oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) wynika z postulatów zgłaszanych przez organizacje społeczne, organizacje konsumenckie oraz część producentów. Projektowane przepisy mają zagwarantować, że konsument zostanie zabezpieczony przed fałszywym podawaniem informacji na oznakowanym produkcie, że brak modyfikacji genetycznej jest szczególną właściwością tego produktu. Jednocześnie wejście w życie projektowanej ustawy będzie generowało potrzebę edukowania i informowania konsumentów dlaczego tylko niektóre produkty mogą być oznakowane jako wolne od GMO – mówi Monika Piotrkowska.

Ponadto trwają prace Komisji Europejskiej dotyczące:

  • wydania unijnego przewodnika na temat stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/775 z dnia 28 maja 2018 roku ustanawiającego zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego,
  • sporządzenia raportu w zakresie stosowania w krajach członkowskich UE dodatkowych, dobrowolnych form znakowania à podawania na froncie opakowania informacji o wartości odżywczej produktu,
  • wydania wytycznych w przedmiocie umieszczania daty minimalnej trwałości/terminu przydatności żywności do spożycia,
  • przeglądu funkcjonowania rozporządzenia nr 1924/20062 w odniesieniu do profili składników odżywczych oraz oświadczeń zdrowotnych dotyczących składników roślinnych.

(11.04.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. portalspozywczy.pl)