Jak ma wyglądać podział pieniędzy z WPR po 2020 roku? PE już decyduje

11.04.2019

Komisja ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego przegłosowała dwa pierwsze sprawozdania w sprawie WPR po 2020 r. Jakie decyzje zapadły?

Najważniejsze decyzje w sprawie planów strategicznych to:

  • określenie parametrów alokacji finansowej I filaru: 60% na wsparcie płatności podstawowych i płatności redystrybucyjne, 20% na program ekologiczny oraz 10 + 2% na wsparcie powiązane z produkcją i dodatkowe 3% na programy sektorowe;
  • zasada współzależności z przepisami UE oraz możliwość zaproponowania przez państwa członkowskie równoważnych środków, co gwarantuje równe warunki działania w całej UE i daje możliwość uproszczenia;
  • zrównoważony podział środków II filaru ukierunkowany w 30% na cele środowiskowe (w tym na część ONW) i 30% na narzędzia inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem;
  • ograniczenie do 100 tys. euro maksymalnej płatności na gospodarstwo, o ile państwa członkowskie nie wprowadzą 10-procentowej płatności redystrybucyjnej;
  • ograniczenie do 15% transferów finansowych z I do drugiego filara i 5% z II do I filara.

(11.04.2019 za tygodnk-rolniczy.pl)