Sytuacja na światowym rynku mleka jest dobra, tylko pogoda może zepsuć

11.04.2019

Sytuacja na rynku nabiału w I kwartale 2019 roku w Unii Europejskiej w większości produktów była i nadal jest stabilna. Ilość skupionego mleka w UE, jak również cena skupu w 2019 roku, ulegały tylko niewielkim wahaniom i nie ma żadnych przesłanek, żeby w najbliższym czasie to się zmieniło, ponieważ ceny płacone rolnikom za mleko są zadowalające – powiedziała Małgorzata Wysocka, członek zarządu, Polish Dairy Sp. z o.o.

– Na ilość mleka skupionego mogą mieć wpływ tylko warunki atmosferyczne na świecie – podkreśla.

Największe zmiany cenowe jeżeli chodzi o produkty nabiałowe w tym czasie in plus zachodziły w przypadku mleka odtłuszczonego w proszku, którego cena po bardzo niskim poziomie w 2017 i 2018 roku wzrosła do 7,60 – 7,80 zł/kg. Ten wzrost cen spowodowany jest między innymi rozdysponowaniem zapasów interwencyjnych w UE.

– Odwrotną sytuację obserwujemy na rynku masła i śmietanki. Tutaj ceny w 2019 roku po bardzo wysokich i wcześniej niespotykanych poziomach cenowych w 2017 i 2018 roku uległy obniżeniu do poziomu 17 zł/kg na masło w blokach – mówi Małgorzata Wysocka.

Zwraca uwagę, że ceny w UE są obecnie dużo niższe w przypadku masła jak również mleka w proszku, czy serów niż ceny na największej giełdzie mleczarskiej na świecie GDT – o kilkanaście procent.

– Również ceny proponowane przez unijnych przetwórców są niższe niż ceny z amerykańskich mleczarń. Dlatego też na świecie jest duży popyt na produkty nabiałowe z UE, bo są konkurencyjne cenowo i są wysokiej jakości. Następstwem tego jest znaczny wzrost sprzedaży ilości odtłuszczonego mleka w proszku z Europy do Chin i na Filipiny, czy 41% wzrost eksportu serów z UE do Japonii – największego importera serów na świecie – mówi.

(11.04.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. portalspozywczy.pl)