Dwie trzecie Polaków przeciwko wprowadzeniu euro

12.04.2019

Aż 65% Polaków nie chce wprowadzenia euro – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „SE”. Głównym powodem nieufności wobec wspólnej waluty są obawy dotyczące spodziewanego wzrostu cen po wejściu do strefy euro.

W artykule omawiającym wyniki sondażu „Super Express” zaznacza, że o ile ekonomiści i politycy są podzieleni w sprawie ewentualnego wejścia Polski do strefy euro, o tyle Polacy zdecydowanie wolą złotówkę niż wspólną walutę.

65% ankietowanych na pytanie o to, czy jest za tym, by wprowadzić w Polsce euro, odpowiedziało przecząco. Za wprowadzeniem euro opowiedziało się 35% badanych.

Z kolei na pytanie, czy wprowadzenie w Polsce euro wpłynie na ceny towarów, zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała twierdząco (85% respondentów). 13% uznało, że sytuacja nie ulegnie zmianie, natomiast według 2% ceny spadną.

„Polacy obawiają się także wpływu euro na zarobki. 42% ankietowanych uważa, że po wprowadzeniu euro w Polsce mogą zarobić mniej niż dotychczas” – pisze dziennik.

Do strefy euro należy obecnie 19 spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-11 kwietnia na próbie 1083 dorosłych Polaków.

(12.04.2019 za PAP)