Sejm za nowelizacją ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

12.04.2019

Sejm uchwalił w piątek 12 kwietnia nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego prawa w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt.

Głosowało 407 posłów, za przyjęciem ustawy opowiedziały się 403 osoby.

Podczas prac w Sejmie nie wniesiono poprawek.

Znowelizowana ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dostosowuje polskie przepisy w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt do rzeźnych i raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz żywych zwierząt.

Przewiduje ona m.in. aktualizacje odesłań do nowych przepisów unijnych i doprecyzowanie przepisów w zakresie dobrowolnego prowadzenia klasyfikacji tusz. Ponadto proponuje się zmieniony katalog kar pieniężnych w zakresie klasyfikacji zwierząt rzeźnych.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia. Teraz trafi ona do prac w Senacie.

(12.04.2019 za PAP)