Prace nad reformą wspólnej polityki rolnej mniej biurokracji i wyższe grzywny

12.04.2019

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) 8 kwietnia zatwierdziła ostatnią partię propozycji poprawy polityki rolnej UE, tak aby lepiej spełniała oczekiwania rolników i konsumentów.

Poprawki Komisji Rolnictwa do tzw. rozporządzenia w sprawie finansowania, zarządzania i monitorowania wspólnej polityki rolnej zostały zatwierdzone 28 głosami za, przy 7 głosach przeciw i przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Zdaniem członków komisji rolnictwa rezerwa na kryzysy rolne, aby pomóc rolnikom w niestabilności cenowej lub rynkowej, powinna być finansowana jako uzupełnienie płatności bezpośrednich WPR i finansowania rozwoju obszarów wiejskich. Jego początkowy budżet powinien wynosić 400 milionów euro, a kolejne fundusze mogłyby być dodawane każdego roku wraz z wszelkimi niewykorzystanymi pieniędzmi z poprzedniego roku, aż osiągną 1,5 miliarda euro. Jeśli to nie wystarczy, należy uruchomić tzw. mechanizm dyscypliny finansowej, który zmniejsza płatności bezpośrednie dla rolników, ale tylko w ostateczności i z wyłączeniem pierwszych 2000 euro płatności.

Jeśli beneficjenci wielokrotnie nie przestrzegają zasad warunkowości, tj. wymogów prawnych dotyczących środowiska, dobrostanu zwierząt lub jakości żywności, powinni stracić 10% swoich uprawnień (w stosunku do dzisiejszych 5%). Beneficjenci będą nadal tracić 15% kwoty, do której są uprawnieni, jeśli celowo lekceważą zasady – proponują członkowie AGRI.

Posłowie poparli też przejście z systemu polegającego na sprawdzaniu, czy beneficjenci przestrzegają szczegółowych zasad w odniesieniu do nowego, opartego na wynikach, skoncentrowanego na osiągnięciu wyników określonych w krajowych planach strategicznych. Aby uniknąć przeciążenia administracji krajowych i rolników, państwa członkowskie powinny zgłaszać Komisji Europejskiej swoje osiągnięcia raz na dwa lata, a nie, jak to teraz ma miejsce, co roku. Jeśli krajowe systemy kontroli są poważnie wadliwe, Komisja Europejska powinna przeprowadzić kontrole na miejscu w oparciu o ryzyko.

Teraz tekst rozporządzenia zatwierdzony przez eurodeputowanych Komisji Rolnictwa musi zostać przeanalizowany przez Parlament jako całość. Może się to zdarzyć dopiero po wyborach europejskich 23-26 maja. Konferencja Przewodniczących (przewodniczący PE i przywódcy grup politycznych) może podjąć decyzję o przekazaniu tekstu do pełnej Izby. W przeciwnym razie nowa Komisja Rolnictwa będzie musiała ponownie zająć się tą sprawą.

(12.04.2019 za swiatrolnika.info)