Porozumienie Rolnicze Zespół Roboczy ds. Biogospodarki

12.04.2019

11 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Biogospodarki, powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przedstawiciele rolniczych organizacji i związków zawodowych, producentów biogazu, producentów rolnych, nauki, a także innych organizacji zainteresowanych problematyką biogospodarki.

Powołany Zespół będzie platformą wymiany myśli, poglądów i idei, prowadzenia dyskusji z udziałem przedstawicieli wszystkich sektorów rynkowych, a wynikiem jego prac będą konkretne propozycje rozwiązań, jakie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie mógł wdrażać poprzez zmiany w przepisach, procedurach i wytycznych dla biogospodarki.

Podczas pierwszego spotkania Zespołu wybrane zostało jego prezydium, w skład którego weszli: przewodniczący – Adam Stępień (Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju) oraz wiceprzewodniczący – Dariusz Jan Nowak (Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi Przemysłowych w organizacji).

Na pierwszym spotkaniu uczestnicy przedstawili tematykę, którą się zajmują, co pozwoliło na zidentyfikowane bloków tematycznych, które będą przedmiotem kolejnych spotkań Zespołu. Są to:

  1. Innowacyjne technologie na rzecz poprawy efektywności produkcji rolnej, w tym produkcja innowacyjnych materiałów.
  2. Utylizacja biomasy, w tym efektywność środowiskowa pod kątem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
  3. Budowa biogazowni, zwłaszcza małych, kontenerowych do 40 kW.
  4. Poprawa retencji wody i sorpcji CO2.
  5. Przegląd tematów badawczych instytutów w zakresie biogospodarki.

Ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie maja i czerwca.

(12.04.2019 za MRiRW, fot. MRiRW)