FZZPM wybrała nowy zarząd

26.04.2019

W Warszawie odbywa się XI zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa, podczas którego podsumowano minioną kadencję zarządu oraz delegaci zakładowych organizacji związkowych wybrali przewodniczącego zarządu. Został nim po raz dziesiąty Andrzej Szczepański.

Po południu odbyło się głosowanie delegatów zakładowych organizacji związkowych nad udzieleniem absolutorium zarządowi oraz wybrano nowego przewodniczącego Federacji. Andrzej Szczepański był jedynym kandydatem. Łącznie oddano 63 głosy – 60 głosów głosowało za kandydaturą dotychczasowego przewodniczącego, a trzy pozostałe były nieważne.

– Chcę bardzo podziękować wszystkim delegatom oraz członkom i pracownikom Federacji za dotychczasową doskonałą współpracę i za zaufanie jakim mnie obdarzacie. Zrobię co w mojej mocy, aby go nie zawieść – powiedział po wyborze Szczepański.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa działa od 16 grudnia 1986 roku. Od tego czasu przewodniczącym Federacji jest Andrzej Szczepański.

Podsumowując minioną kadencję, która trwała od kwietnia 2015 roku, przewodniczący powiedział, że FZZPM w tym czasie na pomoc socjalną wydała łącznie 650 tysięcy złotych. – O sile i skuteczności organizacji związkowych decydują pieniądze. Trudno bez pieniędzy podejmować inicjatywy i skutecznie je realizować. Głównym źródłem dochodów Federacji jest Zakład Usług Handlowych Robico. Udało się nam zbudować firmę, która ma silny uznany brand i jest znana w całej Polsce. W wielu aspektach Robico jest liderem – jako pierwsi w kraju wprowadziliśmy mleko spożywcze z mikrofiltracji. Mamy jeszcze wiele planów i zamierzeń, które chcemy zrealizować – powiedział Andrzej Szczepański.

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce zrzesza 52 zakładowe organizacje związkowe – ok. 4,1 tys. członków. Podstawowym celem działania Federacji i zrzeszonych w niej organizacji zakładowych jest reprezentowanie, obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych swoich członków poprzez:

  • udzielanie zarządom zakładowych organizacji związkowych pomocy prawnej oraz szkolenie w zakresie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz innych dotyczących prawa pracy;
  • bezpośrednie uczestnictwo w zakładach przy rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów i sporów zbiorowych;
  • negocjacje przy zawieraniu zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
  • czynne uczestniczenie w konsultacjach i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących restrukturyzacji sektora mleczarskiego;
  • interwencje dotyczące wypowiedzeń umów o pracę i warunków pracy;
  • losową pomoc dla członków zakładowych organizacji związkowych spółdzielczości mleczarskiej;
  • pomoc socjalną dla członków przebywających w Sanatorium Uzdrowiskowym „Pod Tężniami” w Ciechocinku.

Wymieniona działalność jest dofinansowywana ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej Federacji przez Zakład Usług Handlowych ROBICO.

(26.04.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. PTWP)