Innym spada, a w OSM Sierpc przychody rosną. Skąd ten sukces?

29.04.2019

O tym, jak trudny jest biznes mleczarski świadczy fakt, że ta jedna z najlepszych spółdzielni za 2018 rok osiągnęła wskaźnik rentowności produkcji na poziomie 2,18%. Wprawdzie Walne się jeszcze nie zakończyły, ale naszym zdaniem, wysokości tego wskaźnika nikt nie pokona.

Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu

12 kwietnia odbyło się Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu. Otworzył je Witold Dziurlikowski, przewodniczący rady nadzorczej. I to jemu delegaci powierzyli, zgodnie z wieloletnią tradycją, dalsze prowadzenie obrad. Ponadto do prezydium Walnego zostali wybrani: Piotr Gutowski, Roman Kołodziejski oraz Bartłomiej Traczyk, zaś do komisji mandatowo-skrutacyjnej weszli: Jarosław Drogosz (przewodniczący), Paweł Sochocki i Mariusz Motylewski. A przewodniczący, kilkadziesiąt minut później, poinformował o prawomocności Walnego, bowiem na zaproszonych 70 delegatów na zebranie przybyło 67. Natomiast w komisji wnioskowej zasiedli: Jarosław Gutkowski, Adam Wiśniewski, Mariusz Kowalkowski, Grzegorz Grzelak i Adam Murawski.

Nagrodzeni dostawcy OSM Sierpc

Po wypełnieniu przewidzianych prawem i statutem spółdzielni formalności, nastąpił szczególnie ważny moment każdego walnego, czyli wyróżnienie najlepszych dostawców do OSM Sierpc, tych co w 2018 roku dostarczyli powyżej jednego miliona litrów mleka.

Okolicznościowe puchary otrzymali:

 • Piotr Doligalski (4,15 mln l),
 • Ryszard Tomaszewski (2,77 mln l),
 • Cezary i Karolina Kowalscy (2,33 mln l),
 • Dariusz Szumański (2,19 mln l),
 • Waldemar Ruszkowski (1,78 mln l),
 • Bożena Hein-Grochowalska i Jerzy Grochowalski (1,67 mln l),
 • Waldemar Samoraj (1,54 mln l),
 • Adam Bober (1,49 mln l),
 • Wojciech Żukowski (1,45 mln l),
 • Ryszard i Hubert Tomczakowie (1,4 mln l),
 • Paweł Sochocki (1,38 mln l),
 • Jacek Koperski (1,33 mln l),
 • Jarosław Kowalewski (1,29 mln l),
 • Zbigniew Sołtys (1,28 mln l),
 • Adam Umiński (1,26 mln l),
 • Wojciech i Arkadiusz Wilamowscy (1,22 mln l),
 • Jarosław Wiśniewski (1,13 mln l),
 • Marcin Strubiński (1,12 mln l),
 • Alicja Kubiak (1,089 mln l),
 • Leszek Olszewski (1,086 mln l).

Adam Mazurowski, wiceprezes OSM Sierpc, przedstawiając wyróżnionych stwierdził, że w 2018 skup mleka wzrósł o 7,1%, czyli o 21,3 mln l mleka. A w tym czasie było 2002 dostawców. Co do tegorocznej dynamiki skupu, to wynosi ona 8,7%, bowiem w pierwszym kwartale 2018 roku skup wyniósł 78,2 mln l, a w tym samym okresie 2019 roku – 85 mln l od 1972 dostawców. W ubiegłym roku do producentów dostarczających ponad 1 mln dołączył Wojciech Wilamowski, przewodniczący rady Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskiej – członek rady nadzorczej sierpeckiej spółdzielni. W kilku zdaniach w imieniu wyróżnionych największych dostawców podziękował zarządowi za to, że stwarza dobre warunki do produkcji mleka oraz docenia producentów dostarczających dużo dobrego surowca. – Życzę państwu dalszej pomyślności w hodowli – zwrócił się na zakończenie do wszystkich obecnych na sali rolników Wojciech Wilamowski.

Mariusz Turalski, starosta sierpecki, podkreślił, że dostawcy do Sierpca zawojowali mleczarską Polskę swoimi osiągnięciami w hodowli bydła.

Mamy czołowych rolników i producentów mleka. Chciałbym wam i waszym rodzinom podziękować za bardzo ciężką codzienną pracę – powiedział starosta Turalski, zapewniając, że jeżdżąc na różne spotkania zawsze zabiera ze sobą produkty sierpeckiej spółdzielni.

Wzrost wartości sprzedaży, pomimo spadku cen zbytu

Następnie sprawozdanie z prac zarządu za 2018 rok przedstawił Grzegorz Gańko, prezes OSM Sierpc.

Oceniam ubiegły rok jako średni. Weszliśmy w ten rok ze spadającymi cenami skupu i zbytu oraz wzrostem produkcji. A susza nie znalazła negatywnego odzwierciedlenia w dynamice wzrostu produkcji mleka – powiedział prezes Grzegorz Gańko i przeszedł do spraw bieżących. – Jest szansa na to, że i w tym roku nastąpi zamrożenie cen energii, która miała podrożeć o 60%. Wzrosły natomiast ceny gazu. Pojawiły się także plany emerytalne pracowników, które podnoszą fundusz płac o kilka procent, a pracownicy tego wzrostu nie odczują w swoich portfelach.

Według Grzegorza Gańki, te sygnały świadczą o dalszym obniżeniu rentowności w branży mleczarskiej, a przecież branża mleczarska nigdy nie charakteryzowała się wysoką rentownością produkcji.

Pomimo spadku cen zbytu, w 2018 roku wzrosła wartość sprzedaży OSM Sierpc, która doskonaliła jakość wyrobów, promocję i reklamę oraz rozwijała kanały sprzedaży.

W latach 2014-2018 skup mleka wzrósł z 201 mln l do 322 mln l. Liczba dostawców wzrosła w tym czasie z 1478 do 2002, a średnia wielkość produkcji z gospodarstwa 136 tys. l do 160 tys. l. Dzienny skup mleka w 2018 roku wyniósł 883 tys. l, obecnie wynosi ok. 960 tys. l. Powyżej 180 tys. l pochodzi od 62,8% gospodarstw, a w przedziale 108-180 tys. l mieści się 17% dostawców. Średnia cena skupu mleka w 2018 roku wyniosła 1,53 zł/l brutto (średnia krajowa 1,42 zł/l). Połowa mleka przetwarzanego przez OSM Sierpc pochodzi z obór znajdujących się pod oceną użytkowości mlecznej. Spółdzielnia dopłaciła do tej usługi 1,65 mln zł.

Spółdzielnia udzieliła w 2018 roku 29,4 mln zł pożyczek dla 795 dostawców.

Sprzedaż OSM Sierpc wzrosła o 17 mln zł i wyniosła 650,2 mln zł, zysk netto wyniósł 14,17 mln zł. Sprzedaż serów osiągnęła wielkość 22,2 tys. t.

Zdolności produkcyjne w naszych serowniach wyczerpały się – podkreślił Grzegorz Gańko.

Kierunki eksportu z OSM Sierpc nie zmieniły się. Sierpeckie sery trafiały do sąsiadów Polski oraz Finlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela oraz Australii.

Kapitały własne spółdzielni wynoszą obecnie 279,8 mln zł, w tym fundusz udziałowy, to 146,78 mln zł. W 2018 roku wypłacono udziały o wartości 6,5 mln zł.

Zrealizowane i planowane inwestycje w spółdzielni

W 2018 roku w zakład w Sierpcu zainwestowano 10,3 mln zł (zakup działek, rozbudowa hali do konfekcjonowania sera, zakup samochodów ciężarowych i dla handlu). Inwestycje w oddział w Żurominie wyniosły niemal 2 mln zł. Zakupiono tam m.in. wirówkę do mleka oraz zakończono montaż dwóch zbiorników do mleka wraz z instalacjami.

Na 2019 rok zaplanowano 26 mln zł inwestycji. Planowane jest dokończenie budowy hali do konfekcjonowania sera oraz zakup linii. Plastrowany ser to obecnie połowa produkcji OSM Sierpc.

Oprócz zakupu kolejnych autocystern oraz chłodni, Sierpc rozpocznie przygotowania do rozpoczęcia budowy serowni.

Wybór technologii jest bardzo istotny. Urządzenia, z których korzystamy, już nie są produkowane, a ich producentów nie ma na rynku. Przez ostatni rok testowaliśmy różne urządzenia, których podsumowanie nastąpi za miesiąc – zapowiedział prezes Gańko.

Wśród najważniejszych nagród zdobytych w ubiegłym roku Grzegorz Gańko wymienił Diament Forbesa dla firm najszybciej zwiększających swoją wartość.

Jesteśmy liderem w Polsce w sprzedaży sera w plastrach w marce producenta. Inni produkują więcej sera, ale sporą część sprzedają w markach sieci handlowych, my zaś wyłącznie wytwarzamy sery pod naszą marką. A sztandarowym naszym serem jest królewski – podkreślił Grzegorz Gańko. – Chciałbym podziękować wszystkim za całoroczną współpracę, dostawcom mleka, ich rodzinom oraz naszym pracownikom. Tej firmy nie tworzy jedna osoba, tworzycie ją wy wszyscy.

– Na spotkaniach, w których biorę udział, marka spółdzielni w Sierpcu wielokrotnie mi pomagała. Otwierała drzwi do wielu urzędów, gdzie nawet jeśli ktoś nie kojarzył, gdzie znajduje się Sierpc, to wszyscy znali markę sera królewskiego. Widzę, że zarząd realizuje konsekwentnie program mleko+, bo ceny skupu mleka w Sierpcu zawsze są o kilkanaście groszy wyższe niż wynosi średnia krajowa – powiedział Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca.

Witold Dziurlikowski, przedstawiając sprawozdanie z działalności rady nadzorczej stwierdził, że prezydium rady organizowało i koordynowało pracę rady, która odbyła 9 posiedzeń. Podjęła ona 6 uchwał, z których najważniejsze dotyczyły zakupu nieruchomości położonych w Sierpcu.

Dziękujemy wszystkim producentom za wysiłek i serce, jakie wkładają, aby produkować mleko najwyższej jakości, dziękujemy także pracownikom za pełną poświęcenia pracę – zakończył swoje wystąpienie Witold Dziurlikowski i złożył wnioski o przyjęcie sprawozdań z działalności rady, spółdzielni oraz udzielenie absolutorium zarządowi spółdzielni.

Kontrola wewnętrzna OSM Sierpc

Następnie Artur Puławski, lustrator z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, przedstawił wystąpienie polustracyjne obejmujące okres 2015-2018.

Bierzemy pod uwagę sprawy kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Zarząd i rada nadzorcza ma do tego problemu poważne podejście. Skupiamy się na tym, czy działalność organów samorządowych jest zgodna z przepisami. W tej materii nie formułowaliśmy żadnych wniosków – mówił Artur Puławski.

W badanym okresie na inwestycje przeznaczono ponad 50 mln zł. W żadnym z badanych okresów spółdzielnia nie ponosiła strat. Wartość spółdzielni wzrosła z niewiele ponad 170 mln zł w 2015 roku do 245 mln zł na koniec 2018 roku.

Oczywiście ta wartość nie uwzględnia wyceny samej marki Sierpca i jego produktów – podkreślił Artur Puławski.

Ważne jest utrzymanie siły marki

Następnie głos zabrał prezes Jan Dworniak, kierujący firmą Centrum Badań Audytorskich, którą na łamach TPR nazywamy krótko CBA.

Sytuacja całej branży w ubiegłym roku pogorszyła się w porównaniu do 2017 roku. W większości spółdzielni, których finanse badałem, przychody ze sprzedaży spadły o kilka procent, ale w Sierpcu wzrosły – powiedział dr Jan Dworniak i następnie odpowiedział na pytanie, które sam sobie zadał: skąd ten sukces?

– Stąd, że rada nadzorcza zgadza się na to, aby zarząd miał do dyspozycji odpowiednie fundusze i mógł podejmować decyzje o inwestycjach dostosowujących firmę do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Oprócz pieniędzy ważny jest kapitał ludzki.

Zdaniem dr. Dworniaka, bardzo ważne jest utrzymanie siły marki Sierpca.

Inne zakłady również produkują dobry ser, ale OSM Sierpc, dzięki swojej marce, sprzedaje go o kilka złotych drożej – mówił Dworniak.

Przedstawiciele zapoznali się także z propozycjami zmian w statucie spółdzielni. Jak mówił Piotr Jagiełło, prawnik OSM Sierpc, dotyczyły one m.in. aktualizacji statutu.

Po wystąpieniach gości oraz dyskusji, delegaci przegłosowali wszystkie planowane uchwały. W jednej z nich udzielili stuprocentowego absolutorium Grzegorzowi Gańko, prezesowi zarządu oraz wiceprezesowi Adamowi Mazurowskiemu.

Na zakończenie przewodniczący komisji wnioskowej Mariusz Kowalkowski, przedstawił wnioski z Zebrania Przedstawicieli. Były to m.in. utrzymanie dobrej ceny w skupie oraz kontynuacja inwestycji i przerób całego skupowanego mleka. Grzegorz Gańko, prezes zarządu OSM, podziękował zebranym za bardzo owocną pracę w minionym roku oraz życzył radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Do tych podziękowań i życzeń dołączył też jego zastępca Adam Mazurowski.

(29.04.2019 za Krzysztof Wróblewski, Paweł Kuroczycki, tygodnik-rolniczy.pl, fot. tygodnik-rolniczy.pl)