Długowieczność krów określi badanie mleka?

03.05.2019

Grupa holenderskich naukowców z Wageningen Livestock Research we współpracy z Delta Instruments rozpoczęła projekt szukając odpowiedzi, czy na podstawie próbki mleka możliwe jest określenie stanu metabolicznego oraz prognozowanie długowieczności u krów mlecznych.

Badaniu zostaną poddane próbki mleka z wczesnej laktacji z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni (MIR). Dzięki pobraniu próbek mleka we wczesnej laktacji możliwe zostanie zebranie informacji na temat stanu zdrowia krów pod względem chorób metabolicznych, które w rezultacie mogą prowadzić do rozwoju mastitis lub kulawizny – podaje portal Dairy Global.

W pierwszym okresie laktacji dochodzi do intensywnych zmian, m.in. we krwi podwyższony zostaje poziom nieestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA) i kwasu beta – hydroksymasłowego oraz ciał ketonowych, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu glukozy. Możliwe, że podobne zmiany zachodzą w mleku, co może przekładać się na zdrowotność i długowieczność krów mlecznych.

Projekt został zapoczątkowany w 2018 roku, praktyczna część badań została wykonana w holenderskim gospodarstwie badawczym Dairy Campus. Pobrano tam próbki mleka i krwi od 400 krów w 3 i 4 tygodniu od wycielenia. Zebrano również dane na temat produkcji mleka, chorób i płodności w stadzie. Analizą próbek zajęła się firma Delta Instruments, która określa profil MIR, natomiast próbki krwi pod kątem NEFA, BHB oraz glukozy bada Wageningen University & Research.

Celem projektu jest ustalenie czy profil MIR i skład mleka może stanowić odzwierciedlenie stanu zdrowia krowy w tym newralgicznym dla niej momencie. Byłaby to cenna informacja zwrotna dla rolnika, która pozwoliłaby na lepsze zarządzanie stadem. Prawdopodobnie wyniki badań zostaną opublikowane pod koniec 2019 roku.

(03.05.2019 za Łukasz Chmielewski, farmer.pl)