Narodowy Program Białka Paszowego zamiast importowanej soi nasiona rodzimych roślin białkowych

04.05.2019

Jednym z najważniejszych priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest ograniczenie deficytu białka paszowego poprzez rozwój sektora roślin wysokobiałkowych.

Jak podkreśla resort rolnictwa, bezpieczeństwo żywnościowe obejmujące dostępność białka roślinnego jest celem nadrzędnym polityki gospodarczej Polski, stąd potrzeba zapewnienia zróżnicowanych i pewnych źródeł jego pozyskiwania. Podaż z produkcji krajowej materiałów paszowych w Polsce od lat nie pokrywa krajowego zapotrzebowania na białko paszowe. Dlatego, zdaniem MRiRW, wzrost produkcji i wykorzystania nasion rodzimych roślin białkowych z przeznaczeniem na cele paszowe jako alternatywy dla importu dla śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej ma tu kluczowe znaczenie. Ponadto niedoceniane pozostają walory tych roślin jako znakomitego przedplonu wzbogacającego glebę w azot oraz przyczyniającego się do poprawy jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. W tym celu w MRiRW prowadzone są obecnie prace nad opracowaniem Narodowego Programu Białka Paszowego.

– Historycznie, w warunkach Polski, potrzeby w zakresie białka paszowego, roślinnego zaspakajano wykorzystując rodzime rośliny strączkowe, takie jak np. groch i łubin. Rozwój globalnego handlu wywołał jednak proces zastępowania białka rodzimych roślin strączkowych w paszach dla drobiu i trzody chlewnej, łatwo dostępnym i konkurencyjnym importowanym białkiem sojowym. Również postęp genetyczny, jaki dokonał się w ostatnich latach w hodowli zwierząt gospodarskich, spowodował znaczne zwiększenie ich potencjału produkcyjnego. Zwierzęta zdolne do wysokiej produkcyjności są jednak jednocześnie bardzo wymagające pod względem żywienia i warunków utrzymania. Ponieważ głównym budulcem organizmów zwierzęcych jest białko, odgrywa ono podstawowe znaczenie w ich żywieniu. W strukturze zużycia surowców wysokobiałkowych rośliny strączkowe stanowią przy tym ok. 6-19%, a białko rzepaku ok. 18% białka paszowego zużywanego w kraju – mówi Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak ustaliliśmy celem podejmowanych przez rząd działań jest stworzenie warunków niezbędnych do zmiany struktury zaopatrzenia w białko paszowe, aby zwiększać udział krajowego białka roślinnego w produkcji pasz i jednocześnie zmniejszyć uzależnienie od importu śruty sojowej GMO. Działania realizowane przez rząd są kilkutorowe i wzajemnie się uzupełniające.

– Zaliczają się do nich prace naukowo-hodowlane nad doskonaleniem odmian roślin bobkowych grubonasiennych i soi, programy żywieniowe, programy doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian, działania ośrodków doradztwa rolniczego, w pracach których znalazły się programy szkolenia z zakresu wykorzystania krajowych źródeł białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Część ośrodków doradztwa rolniczego już prezentuje swoje pierwsze doświadczenia w tworzeniu łańcucha od pola do stołu z wykorzystaniem krajowych źródeł – dodaje Giżyński.

(04.05.2019 za Daria Przeworska, światrolnika.info)