Polska wśród państw najefektywniej wykorzystujących środki UE

07.05.2019

Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej wykorzystują dostępne środki unijne – poinformował resort inwestycji. Jak dodano, do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 mld zł, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 mld zł.

„Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej wykorzystują dostępne środki unijne. Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 miliardów złotych. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 miliardów złotych” – poinformowało we wtorek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Resort podkreślił, że przypadająca w tym roku 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zbiegła się w czasie z półmetkiem wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie.

„Spośród wszystkich państw członkowskich, Polska otrzymała do końca 2018 roku największy zwrot środków z Komisji Europejskiej, to jest blisko 17 miliardów euro” – przekazał resort.

Z danych resortu wynika, że spośród przysługujących Polsce 330 miliardów złotych, w ramach podpisanych umów, wykorzystaliśmy już 71% przysługujących nam środków, co przekłada się na 233,5 mld zł.

„Powinniśmy jednak zauważyć nadal utrzymujące się różnice w tempie realizacji programów krajowych oraz regionalnych. W programach krajowych do końca 2018 roku umowy wyczerpały 74% dostępnych środków, podczas, gdy w programach regionalnych było to 66%” – przekazał resort.

(07.05.2019 za PAP)