Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie zostanie wydłużony!

08.05.2019

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie zostanie wydłużony o dwa tygodnie, do 31 maja (piątek). Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie 16 maja.

Resort rolnictwa opublikował wczoraj (7 maja) projekt rozporządzenia, który wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2019 roku do 31 maja (piątek). Oznacza to, że rolnicy dostaną dodatkowe dwa tygodnie na złożenie dokumentów.

Rozporządzenie ma wejść w życie 16 maja.

– Zaproponowany w rozporządzeniu termin, tj. 31 maja 2019 roku, przedłużający podstawowy termin składania wniosków, z jednej strony zgodny jest z oczekiwaniami polskich rolników, którzy będą mieli więcej czasu na ich wypełnienie za pośrednictwem GSAA, z drugiej zaś ma na celu umożliwienie terminowego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli, w tym administracyjnych oraz kontroli na miejscu. Termin ten w konsekwencji zapewni także właściwe przygotowanie ARIMR do naliczania zaliczek na poczet płatności – wyjaśnia resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12321660/12588736/12588737/dokument393082.pdf

(08.05.2019 za Kamila Szałaj, Agro News, fot. Danuta Adamiak)

pdf