W Niemczech wartość mleka surowego jako surowca nieznacznie spadła w kwietniu

09.05.2019

Miesięczna wartość surowca określona przez Instytut Ekonomiki Żywności w Kilonii (IFE) dotyczy mleka surowego z 4,0% tłuszczu, 3,4% białka, z gospodarstwa producenta mleka i bez VAT.

Podstawą obliczeń są wpływy brutto pochodzące ze średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, z wyłączeniem umów długoterminowych, na podstawie notowań giełdy Süddeutsche Butter und Käsebörse w Kempten. W związku z tym wartość towaru nie wskazuje na ceny w konkretnej mleczarni, ale uważa się ją za ważny wskaźnik rozwoju cen produktów mlecznych w Niemczech lub Europie.

Według IFE wartość rynkowa masła i odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszyła się o 0,3 centa do 30,6 centa za kg mleka. Poziom z ubiegłego roku (30,5 centów) został nieznacznie przekroczony.

Z jednej strony spadek wartości towarowej mleka w kwietniu wynikał z nieco niższych cen masła, które spadły średnio o 0,9% do 408,8 euro/100 kg. Z drugiej jednak strony ceny odtłuszczonego mleka w proszku, które stale rosły od listopada 2018 roku, również nieznacznie spadły w kwietniu średnio do 182,1 euro/100 kg (-0,8%).

(09.05.2019 za farmer.pl)