Fotowoltaika ma się intensywnie rozwijać

13.05.2019

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2018 roku – według Agencji Rynku Energii – niemal podwoiła się w skali roku do 557 MW.

W ostatnich latach obserwowany jest intensywny rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale mimo tego udział elektrowni solarnych w łącznej mocy OZE stanowi niecałe 7% – informują analitycy PKO Banku Polskiego.

Obniżenie cen komponentów, wprowadzone ustawą o OZE korzystne systemy wsparcia prosumentów, a także obawy konsumentów związane z podwyżką cen energii elektrycznej spowodowały, że na dachach domów zamontowano już ponad 50 tys. mikroinstalacji.

Dla instalacji o mocy powyżej 50 kW obecnie funkcjonują dwa systemy wsparcia: tzw. zielone certyfikaty dla instalacji zbudowanych do połowy 2016 roku oraz system aukcyjny dla nowych przedsięwzięć.

W efekcie przeprowadzonych dotychczas trzech aukcji na energię z OZE powinny powstać instalacje o mocy ok. 900 MW. W 2019 roku resort energii zakłada przeprowadzenie aukcji dla projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 750 MW.

W 2018 produkcja energii elektrycznej z OZE wyniosła łącznie 21,6 tys. GWh, z czego 300 GWh (+82% r/r) zostało wytworzone w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego.

W najbliższych latach znawcy rynku przewidują istotny rozwój fotowoltaiki w Polsce.

(13.05.2019 za BKO Bank Polski/agropolska.pl)