Zaproszenie na Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

14.05.2019

Zaproszenie na Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust.1 Statutu Polskiej Izby Mleka, Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, Endorfina Foksal, ul. Foksal 2

Pełnomocnictwo

Firmy zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w jej imieniu Kancelarii Adwokackiej lub Dyrektor Polskiej Izby Mleka proszone są o kontakt (tel. +48 85 674 73 29)

(14.05.2019 za izbamleka.pl)