W 2018 roku rolnicy otrzymali wsparcie z budżetu krajowego o wartości 1,8 mld

07.06.2019

ARiMR przekazała w ub. roku rolnikom wsparcie z budżetu krajowego w kwocie 1,8 mld zł; łącznie przez 25 lat wypłaciła ponad 25 mld zł – powiedziała w piątek 7 czerwca prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger podczas konferencji z okazji 25-lecia Agencji.

– Dzisiaj ARiMR jest największą agencją rolniczą w Unii Europejskiej. Jest także jedyną instytucją w Polsce, która rozdysponowuje europejskie środki na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo – wskazała.

Dodała, że od początku powstania Agencji rolnicy i mieszkańcy wsi mogą korzystać z pomocy pochodzącej z budżetu krajowego. – Z tego źródła ARiMR przekazuje m.in. rekompensaty za szkody spowodowane w gospodarstwach przez klęski żywiołowe czy afrykański pomór świń. Rok 2018 był pod tym względem rekordowy – ARiMR tylko środkami z budżetu krajowego wsparła rolników kwotą ponad 1,8 mld zł, łącznie pomoc krajowa wyniosła już ponad 25 mld zł – podała.

Według szefowej ARiMR prorozwojowym impulsem dla polskiej wsi i rolnictwa stała się możliwość korzystania z pomocy w ramach funduszy współfinansowanych z UE. – Łącznie ARiMR wypłaciła z tych instrumentów ponad 305 mld zł, z czego ponad 176 mld zł w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych, które co roku trafiają do ponad 1,3 mln rolników – wskazała. – Dzięki tym środkom zmodernizowano tysiące gospodarstw rolnych, Polska z importera żywności stała się jej światowym eksporterem, poprawiła się jakość życia na wsi – dodała.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że ARiMR jest narzędziem polityki rolnej, a nie jej kreatorem. – Agencja jest do realizacji polityki rolnej i sprawnym płatnikiem w ramach wspólnej polityki rolnej, największym w Europie – zaznaczył.

Szef resortu rolnictwa dodał, że za pośrednictwem ARiMR dotarły na wieś ogromne środki, które pozwoliły zmodernizować i zmechanizować wiele gospodarstw, dzięki czemu stały się one wydajniejsze, zwiększyły też jakość produkcji – rolnicy kupili m.in. ponad pół miliona maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ponad 72 tys. ciągników, zrealizowali ponad 11 tys. inwestycji budowlanych.

Jak przyznał Ardanowski, Agencja nie rozwiązała wszystkich problemów w rolnictwie. – Jest czasem krytykowana przez rolników za powolność w procedurach, w rozpatrywaniu wniosków, ale trzeba pamiętać, że musi ona zadbać o prawidłowy przepływ środków, które są środkami publicznymi – powiedział.

Podczas uroczystości przypomniano, że za pieniądze przekazane przez ARiMR zmodernizowano lub wybudowano blisko 11 tys. km dróg lokalnych i 1,2 tys. km ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych, powstały też tysiące kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, setki oczyszczalni ścieków, zakłady wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, zainwestowano w rozwój segregacji odpadów. Z funduszy przekazanych przez ARiMR zrealizowano również blisko 44 tys. projektów polegających na budowie, remontach i wyposażeniu infrastruktury społecznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 roku w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja została wyznaczona przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa – Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych oraz 314 Biur Powiatowych – czytamy na stronie internetowej Agencji.

(07.06.2019 za PAP)