Indeks ekonomiczny będzie elementem programu hodowlanego

07.06.2019

Jak informuje PFHBiPM, niebawem dostępne będzie nowe narzędzie hodowlane, pozwalające określić potencjalne zyski z podjętych decyzji hodowlanych.

Indeks ekonomiczny (IE) opracowało Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Poznaniu. Obecnie trwają przygotowania do udostępnienia tego narzędzia wszystkim zainteresowanym hodowcom.

Ważną kwestią jest oficjalne zamieszczenie w programie hodowlanym dla bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej zapisu dotyczącego IE, który podkreśla że „indeks wychodzi naprzeciw hodowcom, którzy zwracają uwagę na koszty produkcji i wymierne efekty ekonomiczne w hodowli bydła mlecznego”.

Według założeń Indeksu Ekonomicznego, wagi dla poszczególnych cech wynikają z ich uwarunkowań ekonomicznych, co w praktyce stwarza hodowcom nowe kryterium selekcyjne. Podjęcie decyzji będzie uproszczone ze względu na fakt, że wartości indeksu są wyrażane w polskich złotych. Ułatwi to ocenę zysków wynikających z wyboru danego buhaja i porównania ich do ceny jego nasienia.

(07.06.2019 za Łukasz Chmielewski, farmer.pl)