Maksymalnie 100 000 na gospodarstwo. Rusza pilotażowy program

05.07.2019

Maksymalne dofinansowanie budowy małej retencji wyniesie 100 tys. zł na gospodarstwo – zapowiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Pierwszy nabór wniosków ruszy w sierpniu.

Szef resortu zaznaczył, że „w ramach wsparcia budowy systemów nawodnieniowych w gospodarstwach rolnych, proponujemy refundację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodych rolników 60% tych kosztów”.

Polityk wskazał, że podobne zasady występują w innych programach w ramach PROW. Dodał, że dofinansowanie małej retencji, to program pilotażowy, na który na początek jest ok. 100 mln euro. Dużo większe środki będą w następnej perspektywie finansowej.

Minister poinformował, że według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), susza występuje już w 14 województwach. Biorąc pod uwagę sytuację pogodową, spodziewa się dalszego poszerzenia suszy pod względem obszaru i rodzaju upraw.

Dodał, że resort czeka na raporty o stratach od wojewodów, na których terenie susza występuje. – W zależności od tych raportów będą podejmowane decyzje o wysokości, terminach i formach wsparcia – powiedział.

IUNG we wtorkowym komunikacie poinformował, że utrzymująca się w Polsce susza rolnicza zwiększyła zasięg. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 670 gmin, w których występuje. Odnotowano ją w 14 województwach na powierzchni 28,09% gruntów ornych.

Susza występuje w województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, mazowieckim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, lubelskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Według IUNG suszą objęte są wszystkie monitorowane grupy i gatunki upraw: zboża jare, ozime, krzewy owocowe, truskawki, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, drzewa owocowe, warzywa gruntowe, tytoń, burak cukrowy, ziemniaki i chmiel.

W ocenie Instytutu największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych – odnotowano ją w 1219 gminach Polski, co stanowi 49,21% gmin kraju.

(05.07.2019 za PAP, fot. PTWP)