Zwiększenie dynamiki skupu mleka w UE będzie powodować presję cenową

05.07.2019

Od kilku miesięcy obserwujemy postępujący spadek cen mleka w skupie. Taka sytuacja prawdopodobnie utrzyma się również w drugiej połowie roku.

– Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą światowy rynek mleka znajduje się w spadkowej fazie cyklu. Jej przebieg jest jednak o wiele bardziej łagodny niż w przypadku poprzednich cykli na rynku mleka. W znacznym stopniu wynika to z wystąpienia niekorzystnych warunków agrometeorologicznych wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie (w szczególności w Nowej Zelandii, Australii oraz UE), które w ostatnich kwartałach osłabiło negatywny wpływ spowolnienia światowego popytu na ceny produktów mlecznych – mówi Jakub Olipra, ekonomista – Departament Analiz Makroekonomicznych, Crédit Agricole.

Zdaniem eksperta w centrum uwagi rynku jest obecnie sytuacja w UE, która znajduje się w sezonowym szczycie produkcji mleka. Przy założeniu, że warunki agrometeorologiczne w Europie w najbliższych miesiącach ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej oczekujemy wyraźnego zwiększenia dynamiki skupu mleka w UE, co będzie oddziaływało w kierunku spadku cen produktów mlecznych w II poł. br.

– W konsekwencji, prognozujemy, że na koniec 2019 roku cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 135 zł/hl. Głównym czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza są ostatnie ekstremalne upały w Europie, które mogą negatywnie wpłynąć na produkcję mleka i dostępność pasz w UE – podsumowuje Jakub Olipra.

(05.07.2019 za Łukasz Chmielewsk, farmer.pl)