Małopolska najmniej zagrożona suszą

06.07.2019

Szkody spowodowane suszą rolniczą – ze względu na położenie geograficzne i niski udział procentowy gleb lekkich kategorii I i II (gleby lekkie – głównie piaszczyste) – województwo małopolskie będzie odczuwało w najmniejszym stopniu spośród wszystkich województw w kraju.

Poinformowała o tym w piątek rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo.

Rzeczniczka dodała, że obecnie w województwie brak jest podstaw do przyjmowania wniosków i szacowania szkód powstałych na skutek suszy rolniczej. – Nie otrzymaliśmy też takich wniosków – wyjaśniła.

W 2019 roku wg ostatniego V raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach za okres 1 maja – 30 czerwca najniższe wartości spadku klimatycznego bilansu wodnego (-63) w Małopolsce odnotowano w gminie Mędrzechów (powiat dąbrowski), przy czym wartości progowe dla gleb kategorii I (piaski) w raportowanym okresie są znacznie wyższe – np. (-142 ) dla zbóż jarych i rzepaku i (-154) dla zbóż ozimych.

– Sytuacja oczywiście może ulec zmianie – podkreśliła rzeczniczka. Kolejny raport IUNG-PIB w Puławach dotyczący zagrożenia suszą powinien być opublikowany 10 lipca za okres od 11 maja do 10 lipca.

Susza – na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jest od 2009 roku monitorowana przez IUNG-PIB w Puławach, który raportuje to zjawisko w okresie od 21 marca do 30 września, w oparciu o spadek klimatycznego bilansu wodnego (KBW), określony dla poszczególnych grup upraw i kategorii glebowych.

(06.07.2019 za PAP)