PFHBiPM podnosi ceny za usługi. To efekt decyzji ministra rolnictwa

06.07.2019

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że wskutek decyzji podjętej przez ministra rolnictwa dotyczącej ograniczenia środków na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, jest zmuszona podnieść ceny za proponowane przez nią usługi.

PFHBiPM informuje, że jest świadoma ryzyka wynikającego ze wzrostu finansowania usług i większych kosztów ponoszonych przez współpracujących z nią hodowców.

„Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie niesie ze sobą podwyżka. Jednocześnie, nie pozostaje nam nic innego, jeżeli nadal chcemy świadczyć polskim hodowcom usługi na obecnym, bardzo wysokim poziomie, a także stale pracować nad ich rozwojem i doskonaleniem” czytamy w komunikacie federacji.

PFHBiPM informuje, że obecnie dysponuje ofertą, która jest jedną z najlepszych i najtańszych w Europie.

Oferta ta była przygotowywana przez lata, dzięki czemu została dostosowana do potrzeb i wymagań hodowców i producentów bydła mlecznego.

„Nie mieliśmy wpływu na powyżej wspomnianą decyzję dotyczącą ograniczenia dotacji i uważamy, że będąc dysponentem środków wsparcia pochodzących z budżetu państwa, PFHBiPM wydatkuje je w sposób racjonalny, a także bardzo odpowiedzialny. Robiliśmy i nadal robimy wszystko, aby opłaty nie były obciążeniem dla hodowców, niestety ograniczone wsparcie państwa popchnęło nas do podniesienia cennika” – czytamy w stanowisku federacji.

Federacja podkreśla przy tym, że decyzja ministerstwa rolnictwa nie jest od niej zależna i stawia ją pod przysłowiowym „murem”.

(06.07.2019 za Mirosław Lewandowski, agropolska.pl)