OSM Włoszczowa objęła patronatem nowe Technikum Mleczarskie

24.07.2019

W Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie powstało Technikum Mleczarskie. Patronat nad klasą objęła OSM Włoszczowa. Umowa patronacka została podpisana 11 kwietnia br.

W klasie kształcącej w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego od września naukę podejmie min. 15 uczniów. Ta nieliczna w kraju oraz jedyna w regionie klasa przygotuje uczniów do podjęcia zatrudnienia w jednym z najnowocześniejszych zakładów mleczarskich w Polsce m.in. poprzez odbywające się w OSM praktyki oraz inne inicjatywy podejmowane we współpracy ze szkołą.

Dodatkową motywacją są również przewidziane w umowie stypendia. Warto podkreślić, iż uczniowie z ZS nr 3 od lat z sukcesami biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, a jej absolwenci z powodzeniem studiują na kierunkach związanych z przetwórstwem mleka.

– Kierunek mleczarski we włoszczowskim technikum funkcjonował od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to oddano do użytku nowy zakład mleczarski we Włoszczowie. Funkcjonował przez około 30 lat, a od dobrych 10 lat nie było chętnych do kształcenia się w tym zawodzie. Z uwagi na brak wykształconych kadr do pracy w mleczarskie, wspólnie z dyrekcją szkoły, podjęte zostały próby ponownego uruchomienia kierunku mleczarskiego. Nabór jeszcze nie został ostatecznie zakończony ale już wiadomo, że od września ruszy pierwsza klasa, w której uczniowie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną przez 5 lat. Dla najlepszych nasza firma ufunduje stypendia. Od drugiej klasy uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w naszym zakładzie – powiedział Ryszard Pizior, prezes OSM Włoszczowa.

(24.07.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. portalspozywczy.pl)