Karta Ochrony Dzieci w Reklamie

12.08.2019

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego członkiem jest PFPŻ ZP, przyjęło Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy.

Dzięki zaangażowaniu członków Rady Reklamy, w tym PFPŻ ZP, powstał dokument samoregulujący reklamodawców w zakresie właściwej ochrony dzieci w wieku do 12 lat w komunikacji marketingowej.

Sygnatariusze Karty deklarują dołożenie najwyższej staranności, aby w przekazach reklamowych adresowanych do dzieci oraz w przekazach reklamowych, które nie są bezpośrednio skierowane do nich, jednak ze względu na formę, miejsce i sposób ich prezentowania dzieci są ich odbiorcami, nie pojawiały się treści mogące wpływać negatywnie na ich rozwój.

Włączenie Karty do systemu ochrony małoletnich w oparciu o samoregulację jest kolejnym krokiem rynku w stronę kształtowania ładu medialnego w Polsce.

Karta została wysoko oceniona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W opinii Przewodniczącego KRRiT samoregulacja, podejmowana w poczuciu odpowiedzialności w biznesie oraz jako wyraz wrażliwości społecznej przedsiębiorców, jest niezbędnym uzupełnieniem regulacji.

(12.08.2019 za PFPŻ ZP)