Chiny windują unijny eksport produktów mleczarskich

20.08.2019

– Według danych Eurostat, w I połowie 2019 roku wartość sprzedaży produktów mleczarskich z Unii Europejskiej na rynki krajów trzecich wyniosła 5,6 mld euro, czyli była o 10,6% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem – podaje Paweł Wyrzykowski, analityk sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

Wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku wszystkich głównych kategorii produktów mleczarskich, a największą dynamiką charakteryzowały się proszki mleczne. Wartość eksportu mleka w proszku i serwatki zwiększyła się o 17% odpowiednio do 1,77 mld i 0,53 mld euro. Sprzedaż na rynki zagraniczne mleka i śmietany płynnej zwiększyła się o 13% do 0,53 mld euro, jogurtów i napojów fermentowanych o 12% do 0,19 mld euro, a masła o 2% do 0,52 mld euro. Wartość eksportu serów i twarogów z UE przekroczyła 2 mld euro i była o 6% większa niż w I połowie 2018 roku.

– W ujęciu wolumenowym największą dynamikę wzrostu eksportu odnotowano w przypadku mleka i śmietany płynnej – 18,9% do 570 tys. t. Znacząco, bo o 14,0% do 811 tys. t, zwiększyła się sprzedaż zagraniczna proszków mlecznych. Wolumen eksportu serów i twarogów zwiększył się natomiast nieznacznie, o 0,9% do 424 tys. t, podczas gdy serwatki obniżył się o 2,0% do 336 tys. t. – podaje Paweł Wyrzykowski.

W I połowie 2019 roku największy wzrost wartości eksportu produktów mleczarskich z UE – o 30,4% do 721 mln euro – odnotowano w przypadku ich największego unijnego odbiorcy – Chin. W odniesieniu do dwóch kolejnych największych importerów produktów mleczarskich z UE – Stanów Zjednoczonych i Japonii – wartość eksportu z UE w I połowie 2019 roku, w relacji rocznej zwiększyła się po 15%.

– W przypadku Chin, najbardziej pod względem wolumenu, zwiększył się eksport z UE mleka i śmietany płynnej, o 55,7% do 242,7 tys. t, oraz mleka w proszku, o 44,4% do 85,6 tys. t. Wolumen serów i twarogów wzrósł natomiast o 17,2% do 10,3 tys. t. Spadek wolumenu sprzedaży odnotowano jedynie w przypadku masła, o 7,5% do 5,2 tys. t – mówi ekspert BNP Paribas.

Jak dodaje, unijni eksporterzy produktów mleczarskich, oprócz „naturalnego” wzrostu popytu na produkty mleczarskie w Chinach, korzystają również na wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorze świń w Państwie Środka.

Należy zauważyć, że wg USDEC, wolumen eksportu produktów mleczarskich (proszków mlecznych, serów, tłuszczów mlecznych, serwatki i laktozy) ze Stanów Zjednoczonych do Chin w I połowie 2019 roku był o 54% mniejszy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

– Oprócz Unii Europejskiej, w I połowie 2019 roku wyraźny wzrost eksportu produktów mleczarskich do Chin odnotowano także w przypadku Nowej Zelandii. Według danych CLAL wolumen sprzedaży pełnego mleka w proszku do Chin był o 53% większy niż w I połowie 2018 roku. Eksport serów zwiększył się o 29%, odtłuszczonego mleka w proszku o 20%, mleka płynnego o 24%, a śmietany o 85% – podsumowuje Paweł Wyrzykowski.

(20.08.2019 za BNP Paribas)