Firmy handlu hurtowego lepiej oceniają koniunkturę

23.08.2019

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego bardziej korzystnie oceniają koniunkturę niż przed miesiącem – poinformował w piątek 23 sierpnia Główny Urząd Statystyczny w sierpniowym raporcie o koniunkturze.

„Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego oceniają koniunkturę bardziej korzystnie niż przed miesiącem. W sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, a także w handlu detalicznym oceny koniunktury są pozytywne, podobne jak w lipcu. Przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem” – czytamy w opracowaniu GUS.

Jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe, GUS przekazał, że wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 4,3 (przed miesiącem plus 4,1).

„Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,9% (przed miesiącem odpowiednio 15% i 10,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – napisano.

Jak dodano, portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest w sierpniu pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem, ale opinie dotyczące zagranicznego portfela zamówień są bardziej niekorzystne od notowanych w lipcu. „Utrzymują się negatywne diagnozy produkcji oraz sytuacji finansowej (...). Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się nie zmienić” – czytamy.

GUS wskazuje, że planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, przedsiębiorcy zapowiadają dalszy wzrost cen wyrobów przemysłowych.

W przypadku budownictwa – jak podał GUS – w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 5,6 (przed miesiącem plus 6,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9% (przed miesiącem odpowiednio 14,8% i 8,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Utrzymują się pozytywne oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej oraz negatywne – sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną, podobnie jak sygnalizowano w lipcu” – napisano. Jak dodano, firmy budowlane przewidują nieznaczny wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć.

W handlu hurtowym, jak wynika z danych GUS, w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,6% (miesiąc wcześniej odpowiednio 15,7% i 10,6%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Diagnozy sprzedaży są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem; utrzymują się pozytywne prognozy w tym zakresie” – czytamy w raporcie.

W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,7% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,2% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,2% i 11,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

„Utrzymują się korzystne oceny sprzedaży; odpowiednie przewidywania są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w ostatnich dwóch miesiącach. Diagnozy sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu i lipcu; prognozy w tym zakresie wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona się nie zmienić” – podał GUS.

(23.08.2019 za PAP)