KE za zwiększeniem zaliczek bezpośrednich i obszarowych dla rolników

29.08.2019

KE za zwiększeniem poziomu zaliczek w ramach płatności bezpośrednich z 50 do 70% i obszarowych z 75 do 85% – poinformował w czwartek 29 sierpnia resort rolnictwa. Wypłaty będą realizowane od 16 października 2019 roku, w ramach limitów określonych na ten cel w budżecie unijnym na rok 2020 – podano.

Jak podało w czwartek ministerstwo rolnictwa w komunikacie, „Komisja Europejska 28 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek w ramach płatności bezpośrednich z 50% do 70% i w ramach płatności obszarowych PROW tj. «Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)», «Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego», działania «Rolnictwo ekologiczne» oraz poddziałania «Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej» z 75% do 85%”.

Wskazano, że „dokument w tej sprawie został przyjęty na forum Unii Europejskiej 28 sierpnia br., a wypłaty będą realizowane od 16 października 2019 roku, w ramach limitów określonych na ten cel w budżecie unijnym na rok 2020”. Podkreślono, że nie są to dodatkowe środki z budżetu unijnego.

Dodano, że projekty krajowych aktów prawnych (rozporządzeń), na podstawie których będą stosowane zaliczki na poczet płatności za 2019 roku, w najbliższym czasie będą przedmiotem konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

Jak zaznaczył resort rolnictwa, „z wnioskiem o zwiększenie poziomu zaliczek w związku z suszą rolniczą występował do Komisji Europejskiej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski”. „Równolegle na wniosek polskiego ministra KE przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce i niektórym państwom członkowskim skorzystanie z derogacji dotyczącej zazielenienia. Upoważnia ona do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA” – dodano. Wskazano jednocześnie, że dokument w tej sprawie również został przyjęty na forum UE 28 sierpnia 2019 roku.

W komunikacie ministerstwa rolnictwa czytamy ponadto, że „decyzja KE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z suszą, jaka wystąpiła w Polsce w tym roku oraz jej skutkami, z którymi muszą się zmierzyć rolnicy”.

Dodano, że w ramach odstępstwa rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. „Dodatkowo zgodnie z decyzją rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime” – czytamy w komunikacie.

(29.08.2019 za PAP)