Możliwy wzrost cen we wrześniu

30.08.2019

– Korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają podstawę, by oczekiwać wzrostu PKB w 2019 r. o 4,5% – oceniła w komentarzu do danych GUS minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Inflacje we wrześniu może sięgnąć 2,9% – dodała.

Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2019 roku wzrósł o 4,5% rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,7% rdr w pierwszym kwartale – wynika z piątkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (w połowie sierpnia GUS informował w szybkim szacunku o wzroście o 4,4%).

– To bardzo dobry wynik – Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego, utrzymując kolejny kwartał stabilny i wysoki poziom dynamiki rozwoju (w I połowie roku PKB wzrósł o 4,6%) – zaznaczyła szefowa MPiT.

Według niej „korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 roku osiągnie poziom 4,5%”

Minister zaznaczyła, że dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje). – Wzrost w II kwartale wyniósł 9,0%, a w I połowie roku osiągnął 10,5% (rdr). Co szczególnie cieszy, to fakt, iż właśnie sektor przedsiębiorstw generuje znaczące nakłady inwestycyjne – przypomniała. Dodała, że wzrost inwestycji przedsiębiorstw niefinansowych w I połowie roku osiągnął 19% (rdr).

– Oczekujemy, że przyspieszenie inwestycji będzie bardzo widoczne w II połowie roku, co potwierdzają już pierwsze dane w przemyśle i budownictwie – podkreśliła wiceszefowa MPiT.

Emilewicz zwróciła uwagę, że silnie rosnące wynagrodzenia, ale także dochody dyspozycyjne na osobę w gospodarstwie domowym skutkują wzmożonymi wydatkami konsumpcyjnymi. Wzrost konsumpcji wyniósł w II kwartale 4,4% (rdr), a w I połowie roku osiągnął 4,2% – podkreśliła.

– Tym samym gospodarka Polski pozostaje odporna na negatywne zjawiska otoczenia gospodarczego, a aktywność inwestycyjna przedsiębiorców nie pozostawia wątpliwości o ich sprawności biznesowej i gotowości do dalszego, dynamicznego rozwoju – wskazała minister.

Emilewicz odniosła się też do piątkowego szacunku flash, w którym GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku wzrosły o 2,8% rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się.

– Dane są zbliżone do oczekiwań formułowanych przez MPiT przed miesiącem – zaznaczyła. Dodała, że zgodnie z oczekiwaniami w ujęciu miesięcznym spadły ceny żywności (o -0,3%). Podkreśliła, że dane sugerują spadek cen odzieży i obuwia (-1,6%) głównie wskutek czynników sezonowych, a także spadek cen w transporcie (-0,5%).

Emilewicz przypomniała, że w ujęciu rocznym ceny żywności i napojów alkoholowych pozostawały na wysokim poziomie powyżej 7,2%, „co wynika przede wszystkim z trwającej w Europie drugi rok z rzędu suszy, a także rosnących cen żywności na rynku globalnym”.

Wzrost cen żywności, jak zaznaczyła, „rekompensują rosnące wynagrodzenia i dochody dyspozycyjne” gospodarstw domowych. – W najbliższych miesiącach oczekujemy utrzymania się inflacji w celu inflacyjnym, przy czym dopuszczamy możliwość wzrostu rocznego wskaźnika cen we wrześniu do poziomu 2,9% – wskazała.

(30.08.2019 za PAP, fot. portalspozywczy.pl)