W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzone odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej

03.09.2019

W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzone odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej – podał we wtorek 3 września w komunikacie resort rolnictwa po spotkaniu ministra rolnictwa z komisarzem UE ds. rolnictwa. Chodzi m.in. wypłatę pełnych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się we wtorek 3 września z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnych Philem Hoganem, z którym poruszył m.in. kwestię pomocy rolnikom poszkodowanym z powodu suszy występującej w tym roku w Polsce. „Komisarz zapewnił, że uważnie monitoruje sytuację klimatyczną w krajach UE, w tym w Polsce” – czytamy we wtorkowym komunikacie resort rolnictwa.

– W państwach dotkniętych suszą będą wprowadzone odstępstwa od reguł Wspólnej Polityki Rolnej, w tym wypłata w maksymalnej wysokości zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, by poprawić płynność finansową gospodarstw – powiedział, cytowany w komunikacie komisarz Hogan.

Dodał, że „ponadto KE przewiduje zwolnienie rolników z niektórych wymogów środowiskowych, w celu zapewnienia potrzebnej paszy dla zwierząt gospodarskich”.

Według resoru rolnictwa minister Ardanowski zaapelował do Komisarza o przygotowanie również rozwiązań prawnych umożliwiających wprowadzenie odpowiedniego wsparcia finansowego dla producentów rolnych dotkniętych suszą.

– Podczas rozmowy zostały po raz kolejny przedstawione obawy Polski dotyczące wpływu na rynki europejskie umowy z Mercosurem. Obawy te związane są z możliwością przywozu do Unii Europejskiej żywności, która nie będzie spełniała wysokich europejskich norm produkcji. Komisarz nie podzielił tych obaw stwierdzając, że w umowie zostały przewidziane odpowiednie mechanizmy pozwalające zabezpieczyć rynki przez ewentualnymi kryzysami.

Według ministra Ardanowskiego rolnicy mają uzasadnione obawy przed skutkami zwiększonego napływu tańszej i wytwarzanej w warunkach niższych wymogów produkcji rolnej z tych krajów. – Polska oczekuje na przedstawienie przez KE szczegółowych założeń instrumentów zabezpieczających – powiedział cytowany w komunikacie Ardanowski.

Wskazano, że szef polskiego resortu rolnictwa pytał również o dostęp do rynku amerykańskiego polskich produktów, takich jak jabłka i gruszki oraz tytoń, który jest w gestii negocjacyjnej KE i USA.

„Wraz z komisarzem Hoganem minister Ardanowski wziął udział panelu dyskusyjnym dotyczącym Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych, bezpieczeństwa żywnościowego i międzynarodowych porozumień handlowych, zorganizowanym podczas odbywającej się dziś w Warszawie Narady Ambasadorów 2019” – czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczono, w wydarzeniu tym uczestniczyli ambasadorowie i kierownicy przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na całym świecie. „W trakcie panelu dyskusyjnego komisarz oraz minister przedstawili wyzwania jakie zostały zdefiniowane wobec WPR. Rosnące oczekiwania społeczeństwa w stosunku do jakości żywności oraz większa dbałość o środowisko i klimat wymagają finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej” – podano.

(03.09.2019 za PAP)