Jakie zagrożenia dla branży mleczarskiej?

03.09.2019

W sobotę 24 sierpnia w Kole, w sali konferencyjnej restauracji Milka odbyła się konferencja pt. „Aktualna sytuacja w branży mleczarskiej i jej perspektywy”. Rozpoczęła ona VII edycję Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Władimir Czuszew – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Leszek Galemba – poseł na Sejm RP, Waldemar Broś – prezes KZSM, Waldemar Witkowski – wiceprzewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman.

– Nasza konferencja rozpoczyna VII edycję Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego, imprezę, którą organizujemy wspólnie ze starostą powiatu kolskiego – mówił Czesław Cieślak – prezes OSM w Kole otwierając konferencję.

Skup ponad 1 mln litrów mleka

Czas biegnie nieubłaganie, za rok nasza spółdzielnia obchodzić będzie jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia. Od blisko 20 lat, w pięcioletnich odstępach, dosadzamy kolejne dęby na naszej alei dębów. Po tym jak rosną widzimy jak szybko mija czas. Dęby stają się coraz większe i piękniejsze, rozwijają się tak jak nasza spółdzielnia. Od lat 90. OSM w Kole bardzo się zmieniła. Z zakładu, który przerabiał ok. 60 mln l mleka rocznie stał się nowoczesnym zakładem, który w roku ubiegłym przerobił 314 mln l. W bieżącym, po raz pierwszy w historii spółdzielni, dobowo skupujemy ponad 1 mln l surowca. Świadczy to o tym, że nie zmarnowaliśmy ostatnich 30 lat. Kolska spółdzielnia to nowoczesny zakład, który ma zmodernizowane niemal wszystkie linie technologiczne, to zakład który przyłączył kilka spółdzielni, a w planach mamy kolejne przejęcia – dodał. – Od ubiegłego roku trwa proces połączenia ze spółdzielnią w Koninie, a w br. przejęliśmy Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Ostrowie Wielkopolskim. Działania te mają na celu dalsze umacnianie naszej pozycji, dzięki nim zwiększamy wielkość skupu, przerób, a co najważniejsze – eksport.

Wzrost liczby krów mlecznych w Wielkopolsce

Kolejnym prelegentem był Marek Beer – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim woj. wielopolskiego.

W Polsce w 2018 roku było 2 mln 214 tys. krów mlecznych, z czego 269 932 sztuk w woj. wielkopolskim. Od lat obserwujemy wzrost populacji tych zwierząt. Pod kontrolą użytkowości mlecznej znajduje się obecnie 153 907 – ponad 57% zwierząt. Średnia roczna wydajność (ocenianych sztuk) wynosi 8893 l mleka od krowy. Wielkopolska z 15,3% udziału w produkcji mleka zajmuje 3 miejsce w kraju. Średnia wielkość ocenianego stada w Wielkopolsce to 46 sztuk, zaś z ocenianego stada średnio mleko zawiera niecałe 4% tłuszczu i 3,39% białka. Wielkopolska pod względem ceny w skupie zajmuje 7 pozycję – poinformował uczestników konferencji Marek Beer.

(dalszy ciąg artykułu na http://www.tygodnik-rolniczy.pl)

(03.09.2019 za tygodnik-rolniczy.pl)