Do 13 września czas na zmiany umów przez sprzedawców energii

05.09.2019

Ministerstwo Energii przypomina, że sprzedawcy energii do 13 września mają obowiązek dostosować ceny i stawki opłat za energię elektryczną do tych z 2018 roku, jeśli uprawniony odbiorca dotychczas płacił więcej niż w zeszłym roku.

Ministerstwo przypomniało, że przepisy ustawy o cenach prądu nie zmieniają dotychczasowej praktyki tzw. milczącej zgody. Polega ona na przesłaniu propozycji zmian umowy wraz ze wskazaniem terminu, po którym zmiany te wejdą w życie, chyba że dany odbiorca końcowy przed upływem wyznaczonego terminu nie zaakceptuje nowych warunków.

Jak podkreśliło ME, za brak dostosowania umów przez sprzedawcę Prezes URE będzie nakładał karę pieniężną, która nie może być niższa od 0,5% i wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być niższa od 100 tys. zł i wyższa od 500 tys. zł.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę kwoty różnicy ceny można złożyć do 7 października. Przepisy ustawy wymagają, że przed złożeniem wniosku należy dostosować umowy.

Wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej spółki obrotu będą składać odrębnie za pełny miesiąc. Jak wskazało ME, oznacza to, że przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło złożyć sześć wniosków za II półrocze 2019 roku. Wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2020 roku.

(05.09.2019 za PAP)