Narodowy Dzień Mlecznej Fermy za nami

10.09.2019

Ponad 700 uczestników, praktyczne prelekcje, prezentacja wozów paszowych, zwiedzanie fermy i poletek demonstracyjnych oraz pokaz maszyn do zbioru kukurydzy na kiszonkę. To wszystko podczas Narodowego Dnia Mlecznej Fermy.

Kombinat Rolny w Kietrzu oddział w Langowie był miejscem organizacji czwartej edycji Narodowego Dnia Mlecznej Fermy.

Spotkanie odbyło się 6 września, a udział w nim wzięło przeszło 700 uczestników z kraju i zagranicy, w tym z Czech, Białorusi i Ukrainy.

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy został zorganizowany przez InConventus Group i z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem.

Wydarzenie ma charakter szkoleniowy i ma na celu prezentację rozwiązań poprawiających efektywność gospodarstwa, wydajność stada i jakość produkowanego mleka.

Skierowane jest do hodowców, którzy w sposób świadomy i zrównoważony chcą rozwijać swój biznes, przy najwyższej dbałości o zdrowie swoich zwierząt.

W tegorocznej edycji wzięło udział łącznie 80 wystawców z całej Polski, a także z Niemiec, Czech i Ukrainy. Partnerami spotkania były firmy: 365 FarmNet oraz DuPont Pioneer.

Na uczestników czekało 10 prelekcji, wygłaszanych przez specjalistów z branży. Poruszali oni tematy związane z innowacjami w zakresie zbioru wysokiej jakości kiszonki, sposobem poprawy jakości kiszonek, benchmarkingu w produkcji mleka, biologicznego wsparcia wysokiej produkcji mleka u krów mlecznych oraz komfortowych i higienicznych legowisk.

Odbyła się także konferencja prasowa, w której udział wziął Mariusz Sikora, prezes zarządu, Kombinat Rolny Kietrz, Waldemar Gacek, wiceprezes zarządu w OSM Włoszczowa, oraz Teresa Kurowska, dyrektor biura Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu.

Dyskutowali oni o aktualnej sytuacji na polskim i światowym rynku mleka. Poruszyli również główne problemy hodowców bydła oraz mleczarni.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wzięcia udziału w prezentacji wozów paszowych. Do pojedynku stanęły dwie maszyny samojezdne firmy RMH i Trioliet oraz ciągnione Blattin oraz Faresin.

Do każdego z wozów wrzucano słomę, kiszonkę z lucerny, kiszonkę z kukurydzy i paszę treściwą. Każdy komponent był mieszany przez 5 minut, tak więc cały proces przygotowania TMR-u trwał 20 minut.

Następnie pobrano próbki gotowej dawki i sprawdzono ich strukturę na sitach pensylwańskich.

Uczestnicy spotkania mogli zwiedzić fermę w Langowie, a następnie zobaczyć poletka doświadczalne, gdzie rosło 50 odmian kukurydzy kiszonkowej.

Do jednej z ostatnich atrakcji należała prezentacja dwóch maszyn do zbioru kukurydzy na kiszonkę. Dzień pełen wrażeń zakończyła coroczna ceremonia wręczenia nagród dla hodowców bydła mlecznego, podczas której ogłoszone zostały wyniki konkursu Kukurydziane Trofeum, którego zwyciężczynią została Paulina Głogiewicz.

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy wzięli udział we wspólnej kolacji, której towarzyszyła zabawa do rytmów muzyki wykonywanej przez zespół Braxton.

Jak podaje organizator, kolejna, piąta edycja Narodowego Dnia Mlecznej Fermy, odbędzie się w gospodarstwie Top Farms Głubczyce w maju 2020 roku.

(10.09.2019 za Remigiusz Kryszewski, agropolska.pl, fot. agropolska.pl)