Wartość mleka jako surowca znacznie rośnie

06.11.2019

W październiku 2019 roku wartość mleka, jako surowca, obliczona na podstawie cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, wzrosła o 2,8 eurocentów lub 8,9% do 34,2 eurocentów/kg mleka. Według Instytutu Przemysłu Spożywczego (ife), jest to kontynuacja pozytywnego trendu od września br.

Większa wartość mleka w październiku wynika ze wzrostu cen sprzedaży zarówno na rynku masła, jak i odtłuszczonego mleka w proszku. Średnie ceny masła wzrosły o 5,6% do 377,8 euro/100 kg, a ceny odtłuszczonego mleka w proszku o 9,1% do 229,90 euro/100 kg. W porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku (31,4 eurocentów/kg) obecna wartość mleka liczona na podstawie artykułów mleczarskich jest obecnie wyższa o 2,8 eurocentów lub 8,9%.

Miesięczna wartość surowca ustalona przez instytut ife w Kilonii dotyczy standardowego mleka o zawartości 4,0% tłuszczu i 3,4% białka pochodzącego z gospodarstwa producenta mleka i bez podatku VAT. Podstawą obliczania są dochody brutto uzyskane ze średnich cen rynkowych masła i odtłuszczonego mleka w proszku, z wyłączeniem umów długoterminowych, opartych na ofertach Süddeutsche Butter– und Käsebörse w Kempten. Wartość mleka, jako surowca uważa się za ważny wskaźnik rozwoju cen produktów mlecznych w Niemczech lub Europie.

(06.11.2019 za farmer.pl)