O takim gospodarstwie marzy każdy hodowca bydła mlecznego

13.11.2019

Polska wieś dynamicznie się zmienia między innymi za sprawą odważnych rolników, którzy nie bacząc na trudności, inwestują w nowoczesne projekty. Jednym z pozytywnych przykładów jest gospodarstwo Leszka Duszaka ze wsi Ogródek na Mazowszu (gmina Grębków, powiat węgrowski).

Pan Leszek prowadzi wspólnie z żoną i synami znane w regionie gospodarstwo hodowlane. Z końcem czerwca krowy zostały wprowadzone do nowej obory, która robi wrażenie.

Obecnie jest tu 300 krów dojnych, a do wiosny planowane jest zwiększenie obsady aż do 520 sztuk. Krowy podzielone są na 4 grupy laktacyjne. Chwilowo przebywa w niej też grupa 100 cielnych jałówek, które wycielą się w ciągu 2-3 miesięcy. W przyszłości jałówki będą trzymane w starych obiektach, bo wszystkie budynki są nadal użytkowane.

Nowa obora jest przeznaczona tylko na krowy dojne. – Nie mamy jeszcze takiego cielętnika jakbyśmy chcieli, ale niebawem to się zmieni – podkreśla gospodarz. – Są już wylane fundamenty, więc cielętnik na pewno powstanie.

Gospodarstwo liczy 360 hektarów. Cała produkcja roślinna przeznaczona jest na potrzeby hodowli. Siane są zboża, kukurydza i trawy. – Dokupujemy soję poekstrakcyjną, oczywiście non GMO. I śrutę rzepakową poekstrakcyjną też non GMO. Wszystko inne wystarcza nam ze swojego gospodarstwa. Mamy zapas na minimum 7 miesięcy – wyjaśnia Leszek Duszak.

– Nasza firma od początku brała udział w projektowaniu budynku oraz wyposażaniu go od gnojowicy poprzez klimat i zarządzanie ruchem krów, udojem i schładzaniem mleka – zaznacza Grzegorz Wronka, reprezentujący firmę GEA. – Całość zagospodarowania gnojowicy i zarządzanie klimatem w oborze również zostało zaprojektowane i wyposażone przez naszą firmę – dodaje.

Co znajduje się w oborze? Przede wszystkim nowoczesna hala udojowa typu karuzelowego. Jest to karuzela o wielkości 40 stanowisk udojowych. Wydajność dojenia to ok. 200 sztuk na godzinę przy dwóch dojarzach. System jest wyposażony w aparaty udojowe typu Apollo, czyli po każdym doju następuje dipping strzyków i automatyczne mycie i dezynfekcja aparatu.

Zostały tu także zastosowane innowacyjne rozwiązania takie jak system zarządzania i wykrywania rui typu CowScout, czyli bezprzewodowa kontrola zwierząt online czy system zarządzania gnojowicą.

Konferencja „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”

Wizytacja gospodarstwa była możliwa dzięki międzynarodowej konferencji „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”, którą w dniach 6-7 listopada zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w konferencji wzięli nie tylko rolnicy i doradcy rolni, ale także przedstawiciele nauki, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony środowiska.

– Głównym celem wydarzenia było przekazanie wiedzy i informacji na temat wyzwań, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej, a dotyczących wprowadzanych dyrektyw środowiskowych: programu azotanowego, dyrektywy NEC i BAT oraz zapobiegania emisji fosforu – mówi Mateusz Sękowski z Działu Rolnictwa Ekologicznego i Działań Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych radomskiego CDR.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji, która odbyła się w Warszawie, wysłuchali wykładów na temat realizacji dyrektyw prośrodowiskowych w sferze rolnictwa, modelu optymalnego nawożenia, gospodarski odpadami, kodeksu dobrych praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji azotu, a także kontroli w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzanych w gospodarstwach rolnych oraz wyzwań środowiskowych w perspektywie przyszłej WPR.

Goście zapoznali się także z irlandzkimi doświadczeniami we wdrażaniu dyrektywy NEC oraz ze stosowaniem dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego nawożenia upraw w Niemczech.

Drugi dzień został poświęcony na prezentacja dobrych praktyk w gospodarstwie rolnym we wsi Ogródek.

(13.11.2019 za Joanna Michalewska, agropolska.pl, fot. agropolska.pl)