Hodowcy mogą dostać dodatkowe pieniądze

11.01.2020

595 zł rocznie na krowę mleczną, 329 zł na krowę „mamkę” za dostęp do wybiegów, 185 zł na krowę mleczną za wypas, 301 zł na lochę, 24 zł na tucznika – zakłada przyjęty przez rząd projekt dotyczący dodatkowych dopłat dla hodowców za poprawę warunków zwierząt.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Zgodnie z projektem, w 2020 roku rolnicy hodujący krowy i świnie będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20% ponad wymaganą minimalną, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu.

Jak podkreśliło CIR, zarezerwowano na ten cel 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie finansowe ma rekompensować rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt.

Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń. Wskazane w projekcie wysokości dopłat dotyczą 2020 roku.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r. Gospodarze będą mogli składać wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja danego roku – drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus.

CIR podkreśliło, że zaplanowano przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie, aby mogli świadczyć rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.

(11.01.2020 za PAP)