OSM Koło dzieli się wiedzą jak eksportować z sukcesem?

12.01.2020

Jak z sukcesem eksportować? Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć 5 grudnia ubiegłego roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, gdzie już po raz XVII został zorganizowany Kongres Eksporterów Polskich. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Lepsze wykorzystanie potencjału eksportowego polskich producentów

Kongres Eksporterów Polskich z roku na roku przyczynia się do integracji eksporterów w kierunku wspólnego działania. Jako grupa, producenci są silniejsi w dążeniu do poprawy warunków działania firm produkujących na eksport. Celem nadrzędnym Kongresu było określenie działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału eksportowego polskiej gospodarki oraz szans i możliwości rozwoju. Służyły temu debaty poświęcone:

  • wykorzystaniu instrumentów wsparcia w zakresie rozwoju konkurencyjności eksportu,
  • koncentracji środków promocyjnych stanowiących siłę napędową rozwoju eksportu.

Sektor rolno-spożywczy jest w stanie eksportować polską żywność do najdalej położonych krajów świata, dzięki ciągłemu rozwojowi technologicznemu i organizacyjnemu. Największe zasługi są jednak po stronie producentów rolnych, przetwórców oraz firm, które wytwarzają produkt wysokiej jakości.

Spotkanie to również okazja do podziękowania przedsiębiorcom za pracę na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju gospodarki, a zasłużeni i laureaci Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2019” zostali uhonorowani Medalami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Laureatem konkursu Wybitny Eksporter Roku 2019 w branży rolno-spożywczej została m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie. Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrał prezes Ryszard Pizior. Medalem honorowym – Zasłużony dla Exportu nagrodzona została m.in. OSM w Skierniewicach, a odznaczenie odebrał prezes zarządu – Robert Dariusz Maj.

W czym tkwi sukces eksportowy OSM w Kole?

Na Kongres Eksporterów Polskich zostali zaproszeni: przedstawiciele ambasad zagranicznych w Polsce oraz ministerstw: finansów, inwestycji i rozwoju, przedsiębiorczości i technologii, rolnictwa i spraw zagranicznych. Nie zabrakło również prezesa OSM w Kole Czesława Cieślaka – jednego z liderów eksportu produktów mlecznych.

– W naszej spółdzielni produkujemy wyroby o najwyższych standardach, na rynkach zagranicznych nie konkurujemy już jedynie ceną, ale również doskonałą jakością. Takie konferencje nagłaśniają ten ważny temat. Jest to potrzebne zarówno dla Polski, jak i zakładów produkcyjnych i firm. Najbardziej rozwojowym rynkiem eksportu jest Afryka, która ma wysoki współczynnik przyrostu naturalnego. Żyje tam ok. 1,2 miliarda ludzi. Klimat panujący w krajach afrykańskich nie pozwala na produkcję wystarczającej ilości żywności, zwłaszcza produktów mlecznych. Z tego powodu skazane są one na import. Wielu Afrykańczyków studiowało w Polsce, ma sentyment do naszego kraju, a to znacznie pomaga nawiązywać kontakty biznesowe. Rynek krajowy nie rozwija się tak dynamicznie, jak by oczekiwały spółdzielnie mleczarskie czy rolnicy. Nabiał w Polsce jest stosunkowo drogi, a spożycie przetworów mlecznych na rynku krajowym od kilku nie wzrasta i jest jest na poziomie ok. 200 kg/osobę rocznie, a w Niemczech jest to 300 kg na rok. Społeczeństwo musi mieć więcej w kieszeni, aby ludzi było stać na produkty mleczne lepszej jakości oraz różnicowanie swojej diety – podsumował prezes Czesław Cieślak.

(12.01.2020 za Łukasz Łuniewski, tygodnik-roliczy.pl)