Ile pieniędzy z UE na rozwój polskiej wsi w latach 2021-2027?

11.02.2020

Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia “Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich na lata 2021-2027”. Projekt przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dokumencie przedstawiono następujące plany:

  • Na Wspólną Politykę Rolną dla wszystkich krajów członkowskich Komisja Europejska zaproponowała 365 mld euro. Na płatności bezpośrednie i interwencje rynkowe przewidziano 286,2 mld euro, zaś na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro.
  • Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 2021-2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących).
  • Proponowane środki na Politykę Spójności dla wszystkich krajów członkowskich UE wynoszą 330,6 mld euro.
  • Proponowane środki na Politykę Spójności dla Polski to 64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.).
  • Nowe działania w ramach WPR będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju sektora rolno-spożywczego oraz ocenie jego oddziaływania na klimat i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ich ochrony.
  • Sprostanie oczekiwaniom Komisji Europejskiej, związanym z realizacją przez rolnictwo celów środowiskowo-klimatycznych, będzie wymagało przeznaczenia na ten cel większej niż dziś części WPR. Dlatego rozwój obszarów wiejskich po 2020 r. wymaga istotnego wsparcia pozostałych środków europejskich, w tym w szczególności z Polityki Spójności.

Na obszarach wiejskich ze środków Polityki Spójności potrzebne będą m.in. inwestycje dotyczące:

  • gospodarowania wodą (magazynowanie, retencja, itp.),
  • gospodarki odpadami i ściekami,
  • infrastruktury umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy (transport, energia, internet, itp.).

W negocjacjach na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach obu polityk.

(11.02.200 za Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com)