Mastitis najbardziej kosztowna choroba krów

24.07.2020

Koszty bezpośrednie związane w zapaleniem wymienia wynikają z nakładów poniesionych na leczenie krów, strat powodowanych mlekiem karencyjnym oraz dodatkowej pracy personelu. Z kolei do kosztów pośrednich należy wliczyć m.in. obniżenie wydajności i jakości mleka.

Tylko krowy ze zdrowymi wymionami mogą uzyskać genetycznie uwarunkowaną wydajność oraz mleko o odpowiedniej jakości.

Spełniając te kryteria, jak informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM), producenci równocześnie dbają o dobrostan swoich zwierząt.

Eksperci podkreślają, że zapalenie wymienia jest jedną z najbardziej kosztownych chorób w hodowli bydła mlecznego, a hodowcy odczuwają straty na wielu płaszczyznach.

Ponoszą oni koszty leczenia krów chorych, muszą wyłączyć mleko karencyjne ze sprzedaży oraz obciążyć dodatkowym nakładem pracy personel.

Kalkulacja tych kosztów jest prosta i oczywista. Wyróżniamy również koszty pośrednie, które często są niedoceniane i niedoszacowane oraz zwykle przewyższają swym poziomem koszty bezpośrednie.

Wśród nich znajduje się obniżenie wydajności krów i pogorszenie jakości produkowanego mleka co może przyczynić się do utraty premii za klasę surowca.

W stadzie rośnie również brakowanie krów, których nie można wyleczyć lub gdy ich wydajność z powodu choroby znacznie spadnie.

Niemal 75% wszystkich kosztów wynika z formy podklinicznej mastitis.

Jak podają eksperci z PFHBiPM każdy wzrost liczby komórek somatycznych w mleku o 100 tys. ponad liczbę 200 tys. komórek w 1 ml powoduje obniżenie wydajności krowy o 2,5% wciągu laktacji.

Oznacza to, że w stadzie 30 krów o średniej wydajności 8500 kg mleka o zawartości 400 tys. komórek somatycznych w 1 ml, hodowca poniesie stratę 12 750 kg mleka w stadzie z tytułu obniżonej o 5% wydajności mlecznej.

Straty związane z klinicznymi przypadkami choroby obejmują zarówno zmniejszoną wydajność krów jak i brakowanie ze stada.

Zwierzęta, które miały zapalenie wymienia produkują w laktacji o 5% mleka mniej. Jeżeli ich średnia wydajność wynosi 8500 kg mleka wyprodukują one o 425 kg surowca mniej.

Koszt leczenie pojedynczego przypadku mastitis sięga 100–500 zł za usługę weterynarza oraz stratę 100-200 zł z tytułu mleka karencyjnego.

(24.07.2020 za agropolska.pl)