Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jak uzyskać premię?

12.09.2020

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dotyczy rolników chcących otworzyć lub rozszerzyć firmy na terenie wsi. Wysokość premii uzależniona była od liczby osób, które zatrudniać będzie rolnik. Kwoty plasują się na poziomie od 150 tysięcy do 250 tysięcy złotych, jeżeli zatrudnionych będzie minimum trzech pracowników.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej –podstawowe wymagania

Były rolnik chcący rozpocząć działalność gospodarczą na terenie wsi mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy złotych, jeżeli zatrudni minimum jedną osobę, 200 tysięcy złotych, gdy w swojej firmie będzie miał minimum dwóch pracowników oraz 250 tysięcy złotych, o ile stworzy minimum trzy miejsca pracy. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach w stosunku 80% do 20%. Pierwsza z nich zostanie wysłana na konto wnioskującego po spełnieniu wszystkich warunków, na co ma dziewięć miesięcy, a druga po przedstawieniu biznesplanu.

O drugą część dofinansowania można wnioskować najpóźniej do dwóch lat od daty wpłaty pierwszych 80%, ale nie później niż 31 sierpnia 2023 r. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w 70% musi być spożytkowana na środki trwale działalności, a pozostałe dopiero na codzienne wydatki firmy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – jakie wymogi trzeba spełniać?

Aby otrzymać ową premię należało spełnić kilka podstawowych wymogów, między innymi: trzeba być płatnikiem KRUS w pełnym zakresie jako małżonek rolnika, sam rolnik lub domownik, ciągiem przez dwanaście miesięcy przed momentem złożenia wniosku. Ponadto z wnioskiem mogą wystąpić osoby, które przez najbliższe 24 miesiące miały zawieszoną działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym lub w takim samym okresie przed złożeniem wniosku zamknęły działalność bądź obecni na rynku przedsiębiorcy chcący rozszerzyć swoje działaniu lub chcą reaktywować po 24 miesiącach przerwy swoje przedsiębiorstwo określone kodem PKD.

Do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty wnioskodawca może pozostać ubezpieczony w KRUS. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mieści się między innymi w następujących obszarach: turystyka wiejska, sprzedaż internetowa, działalność weterynaryjna i wiele innych.

(12.09.2020 za swiatrolnika.info)