Szanowni Państwo,

W dniu 9 września br. w Rynie odbyło się spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnych stanowisk całej branży mleczarskiej wobec poważnych wyzwań i zagrożeń, z jakimi sektor przetwórstwa mleka będzie się zmagał w najbliższej przyszłości.

Porozumienie jest dobrowolne, a jego Sygnatariusze zachowają swoją podmiotowość i niezależność w jego ramach. Ustalono, że najpóźniej do końca 2020 roku zostanie wypracowana Deklaracja programowa, aby umożliwić jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych przez Porozumienie.

(Informacja prasowa ZPPM)