PACCOR dołączył do Projektu CIRCOPACK

PACCOR, globalny gracz w branży opakowaniowej, dołączył do projektu CIRCOPACK, który został zainicjowany przez Pack4Food – konsorcjum firm działających w branży spożywczej i opakowaniowej oraz ich dostawców – we współpracy z Flandrią FOOD, SensNet i różnymi instytucjami badawczymi. Jako członek PACCOR może aktywnie uczestniczyć w różnych projektach badawczych, być na bieżąco z innowacyjnymi osiągnięciami w naszym sektorze i prowadzić debaty techniczne.

Wybór opakowań pozostaje kwestią strategiczną i złożoną dla firm spożywczych. W czasach, gdy gospodarka o obiegu zamkniętym staje się punktem odniesienia dla przedsiębiorstw, pojawiają się następujące pytania: W jaki sposób opakowania żywności znajdą swoje miejsce w tych trendach gospodarki o obiegu zamkniętym? Jaką rolę będzie odgrywał? Jakie są najbardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań w perspektywie krótko– i długoterminowej?

– Projekt badawczy dotyczy optymalizacji rozwiązań opakowaniowych poprzez oceny oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem całego łańcucha opakowań żywności, w tym procesu napełniania żywności, marnotrawienia żywności i końca życia. Produkty spożywcze objęte projektem zostały wybrane w taki sposób, aby wyniki można było łatwo ekstrapolować na inne rodzaje żywności, co sprawia, że ważność ustaleń ma zastosowanie do większej skali. Chcemy rozwiać obawy konsumentów dotyczące tworzyw sztucznych za pomocą naukowych faktów – wyjaśnia Andreas Schuette, dyrektor generalny PACCOR.

Projekt CIRCOPACK (od 1 kwietnia 2019 r. do 30 marca 2022 r.) dostarczy skan dla firm, które umożliwią podjęcie przemyślanych decyzji dotyczących wyboru surowców do pakowania żywności. Zapewni to całemu łańcuchowi dostaw żywności niezbędny bagaż i narzędzia do optymalizacji polityki pakowania zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcjonalności i bezpieczeństwa opakowań. W związku z tym przedsiębiorstwa będą mogły dokonywać bardziej ukierunkowanych wyborów w swojej koncepcji pakowania.

– Poza tym skanowanie powinno również umożliwić naszym członkom dostarczenie klientom naukowej argumentacji na temat dokonywanych wyborów dotyczących opakowań – dodaje Peter Ragaert, dyrektor zarządzający Pack4Food.

Ponadto CIRCOPACK doprowadzi również do ściślejszej współpracy między producentami opakowań, producentami żywności, przetwórcami odpadów opakowaniowych i ostatecznie konsumentami. Z czasem doprowadzi to do bardziej efektywnych innowacji w zakresie opakowań, w których celem jest dążenie do maksymalnego zrównoważonego rozwoju kombinacji produkt-opakowanie oraz w przypadku uwzględnienia ostatecznych opcji recyklingu przy opracowywaniu koncepcji opakowania (projekt recyklingu).

– PACCOR coraz częściej staje przed pytaniami różnych stron na temat rodzajów opakowań i ich wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Poprzez analizę cyklu życia badania różnych tworzyw sztucznych – pierwotnych, przetworzonych, kopalnych i biobased – i niezwiązane z tworzyw sztucznych alternatywy opakowań będą porównywane ze sobą dla wielu wybranych grup żywności, aby znaleźć najbezpieczniejsze i najbardziej wydajne opakowania żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym – podsumowuje Caterina Camerani, VP Group Sustainability w PACCOR.

(Informacja prasowa PACCOR)