Rolnik nie dostanie dopłaty do nawozów, bo zawiniła poczta?

06.06.2022

Rolnicy wysłali wnioski o dopłaty do nawozów pocztą ale dokumenty nie dotarły na czas. I co teraz?

Krajowa Rada Izb Rolniczych interweniuje u ministra rolnictwa w sprawie tych rolników, którzy wysłali wnioski o dopłaty do nawozów pocztą, ale dokumenty nie dotarły do biur powiatowych na czas.

Jak przypomina KRIR w piśmie do MRiRW - do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych.

- W tym działaniu pomocowym, inaczej niż w przypadku większości wniosków, za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego Agencji. Zgodnie z założeniami działania Agencja ma nie uwzględniać dokumentów, które wpłynęły do biur powiatowych ARiMR po 31 maja br. Okazało się, że informacja o szczegółach pomocy nie dotarła do wszystkich rolników. Ze względu na prace polowe rolnicy wysłali wnioski pocztą i nie dotarły one na czas do biur ARiMR - informuje ministra Izba.

Samorząd rolniczy wystąpił więc o wprowadzenie zmian w programie tak, aby wnioski złożone do 31 maja br. zostały rozpatrzone (aby liczyła się, jak we wszystkich wnioskach data stempla pocztowego).

Drugi problem zgłaszany przez rolników - pisze KRIR - dotyczy kolejności składania wniosków, tj. warunkiem przyznania pomocy do zakupionych nawozów jest uprzednie złożenie wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2022 r.

- Samorząd rolniczy zwraca się o uznanie wniosków o pomoc do nawozów, jeżeli wpłynęły one przed wnioskami o płatności bezpośrednie, ale wnioski o obie formy pomocy zostały złożone do ARiMR, tylko w odwrotnej kolejności (co wynikało z nieświadomości) - prosi ministra KRIR.

- Z pewnością obecny rok jest dla rolników szczególnie trudny i oczekują od Rządu pomocy, a nie stawiania formalnych przeszkód - podkreśla w piśmie samorząd rolniczy.

Według danych ARiMR - do końca maja rolnicy złożyli ponad 425 tys. podań o dopłaty do nawozów.

(06.06.2022 za farmer.pl)