Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający ochronę konsumentów

21.06.2022

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy która ma m.in. zwiększyć ochronę konsumentów korzystających z internetowych platform handlowych - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektywa o ochronie kupujących

Projekt przygotowany przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych.

Chodzi o bardziej skuteczne egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Zgodnie z projektem, nie będzie również można zawierać umów dotyczących usług finansowych na tzw. pokazach lub podczas wycieczek.

Składy produktów identyczne w całej UE

KPRM podała, że najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie dotyczą zwiększenia przejrzystości dla konsumentów kupujących on-line poprzez m.in. wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych, czy walkę z podwójnymi standardami produktów.

Wprowadzony ma zostać przepis, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach UE - podczas gdy istotnie różni się od niego np. składem - będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

Sprzedaż w domu lub podczas wycieczki

W projekcie przewidziano również wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

Projekt zakłada ponadto zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Chodzi o spotkanie dla konsumentów zorganizowane w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub usług. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta.

KPRM dodała, że doprecyzowane zostaną zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. Jak wyjaśniono, w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać - obok informacji o obniżonej cenie - również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

(21.06.2022 za portalspozywczy.pl)