Prognoza cen mleka, masła i OMP do września 2017 roku

16.05.2017

Po sporej zwyżce cen produktów mleczarskich w drugiej połowie 2016 roku, w styczniu i lutym 2017 roku unijne, w tym krajowe ceny wykazywały tendencje spadkowe. W marcu 2017 roku ponowny wzrost cen zaobserwowano w przypadku masła.

Ceny mleka, masła i OMP

W Unii Europejskiej ceny masła, po zniżce w dwóch pierwszych miesiącach 2017 roku, od początku marca stopniowo rosną. W drugim tygodniu kwietnia br. unijni producenci za ten artykuł otrzymywali 4,26 euro/kg, a więc więcej o 3% niż miesiąc wcześniej i o 70% niż w tym samym okresie 2016 roku. W Oceanii ceny masła wykazują tendencję wzrostową od połowy 2016 roku. W USA z kolei od początku 2017 roku przeważają obniżki cen.

Odtłuszczone mleko w proszku w UE i USA tanieje od początku 2017 roku, podczas gdy w Oceanii gwałtowna zniżka cen tego produktu notowana jest od połowy marca br. Na rynku unijnym w drugim tygodniu kwietnia 2017 roku za odtłuszczone mleko w proszku płacono 1,76 euro/kg, a więc o 3% mniej niż przed miesiącem, ale o 6% więcej niż przed rokiem. W Polsce w lutym 2017 roku (dane GUS) cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 17,90 zł/kg (z VAT), tj. o 8% niższej niż miesiąc wcześniej, ale o 35% wyższej niż przed rokiem. W tym czasie za odtłuszczone mleko w proszku płacono 8,87 zł/kg (z VAT), czyli o 2% mniej niż w styczniu br., ale o 20% więcej niż w lutym 2016 roku.

W marcu 2017 roku w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za masło w blokach krajowi producenci otrzymywali 16,54 zł/kg (bez VAT), tj. o 1% drożej niż przed miesiącem. W tym czasie OMP potaniało o 5% do 7,96 zł/kg (bez VAT). W stosunku do notowań sprzed roku masło kosztowało więcej o 61%, a OMP – o 14%.

W USA od początku 2017 roku ceny mleka ulegają spadkom, ale w dalszym ciągu są znacząco wyższe niż w latach 2015-2016. W lutym 2017 roku wyniosły one 38,32 euro za 100 kg, a zatem to o 2,4% mniej niż w styczniu br., ale o 23% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie w Nowej Zelandii na początku 2017 roku kontynuowana była zwyżka cen mleka. W lutym br. nowozelandzcy producenci za surowiec uzyskiwali 33,53 euro/100 kg, a więc był to wzrost o 0,5% w skali miesiąca i o 68% w ujęciu roku. W Unii Europejskiej cena skupu mleka wynosiła 33,38 euro/100 kg i była o 0,3% mniejsza niż w styczniu br., ale o 14% większa niż w lutym 2016 roku.

W Polsce w pierwszym kwartale 2017 roku przeważały zniżki cen mleka, jednak ceny były sporo większe niż w tym samym okresie 2016 roku. W marcu br. krajowe podmioty skupujące za surowiec płaciły 131,49 zł/hl (według GUS), czyli o 0,8% mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 24% więcej niż w marcu 2016 roku. Krajowa cena mleka wyrażona w walucie unijnej w lutym br. wyniosła 30,57 euro/100 kg i była niższa o 8–9% od ceny w UE i Nowej Zelandii oraz o 20% od ceny notowanej w USA.

Sytuacja podażowo-popytowa na globalnym rynku mleka w 2017 roku prawdopodobnie będzie w miarę stabilna, a dynamika wzrostu cen przetworów mleczarskich i cen skupu mleka może ulec wyhamowaniu.

Ceny skupu mleka w Polsce w drugim i trzecim kwartale 2017 roku będą względnie stabilne, ale większe od niskich cen notowanych w tych samych okresach 2016 roku. Ze względu na duży wzrost cen surowca w drugiej połowie 2016 roku, różnice między cenami w 2017 roku a cenami zeszłorocznymi z upływem miesięcy będą ulegały obniżeniu. W czerwcu 2017 roku ceny skupu mleka mogą być wyższe o 30% niż rok wcześniej, a we wrześniu – o 14-23% i kształtować się w granicach 128-137 zł/hl.

Ceny zbytu masła w czerwcu 2017 roku mogą być większe niż rok wcześniej o 34-41%, a we wrześniu – o 3-10%. Ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku w połowie 2017 roku mogą być o 9-15% wyższe niż w tym samym okresie 2016 roku, tj. w okresie utrzymującej się jeszcze dekoniunktury, a we wrześniu prawdopodobnie będą podobne do notowanych rok wcześniej.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową, Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ocenił, że przeciętne ceny mleka i jego przetworów mogą kształtować się następująco:

a) mleko surowe:

  • czerwiec – 128,00-134,00 zł/hl (bez VAT),
  • wrzesień – 128,00-137,00 zł/hl (bez VAT);

b) masło w blokach:

  • czerwiec – 17,30-18,20 zł/kg (z VAT),
  • wrzesień – 17,20-18,40 zł/kg (z VAT);

c) odtłuszczone mleko w proszku (OMP):

  • czerwiec – 8,00-8,40 zł/kg (z VAT),
  • wrzesień – 8,00-8,60 zł/kg (z VAT).

(16.05.2017 za gospodarz.pl)