Newsletter PIM nr 12/2021

W wydaniu:

 • Szkolenie online pt. „Przegląd wymagań dotyczących wdrożenia HACCP (BRC Food Safety ver.8, IFS Food ver.7, FSSC 22000 ver.5.1”
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 10/2021

W wydaniu:

 • Konsument stawia na sprawdzoną żywność - wybiera „Bez GMO"
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 09/2021

W wydaniu:

 • Szkolenie online pt. “Praktyczna interpretacja wymagań globalnego standardu BRC Food v.8” – sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Niechęć konsumentów do GMO jest coraz bardziej widoczna

pdf

 

Newsletter PIM nr 08/2021

W wydaniu:

 • USDA mówi o Polskiej Izbie Mleka
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Kolejne spotkanie PIM dot. dyskusji nad dobrostanem krów

pdf

 

Newsletter PIM nr 07/2021

W wydaniu:

 • Film dot. umowy pomiędzy UE a MERCOSUR
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Dołącz do bezpłatnego programu „Mamy kota na punkcie mleka”

pdf

 

Newsletter PIM nr 06/2021

W wydaniu:

 • Spotkanie dot. eksportu rolno-spożywczego do krajów trzecich
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • PIM inicjatorem dyskusji nad dobrostanem krów

pdf

 

Newsletter PIM nr 05/2021

W wydaniu:

 • Szkolenie online pt. Aktualnie obowiązujące wytyczne międzynarodowe i krajowe dla producentów żywności dotyczące COVID-19
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Pismo Z-cy GLW ws. certyfikacji przesyłek kierowanych na rynek chiński

pdf

 

Newsletter PIM nr 04/2021

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie pt. Aktualnie obowiązujące wytyczne międzynarodowe i krajowe dla producentów żywności dotyczące COVID-19
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Produkcja mleka w Polsce u progu 2021 roku

pdf

 

Newsletter PIM nr 03/2021

W wydaniu:

 • Konferencja online pt. „Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Osoby dbające o zdrowie wybierają żywność bez GMO

pdf

 

Newsletter PIM nr 02/2021

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie pt. Wymogi chińskie dla eksporterów żywności dotyczące COVID-19
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Lista grup zawodowych uprawnionych do korzystania z hoteli rozszerzona

pdf

 

Newsletter PIM nr 01/2021

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM, wiceprzewodnicząca COGECA podsumowuje rok 2020 w branży mleczarskiej
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Brexit, umowy o wolnym handlu i WPR zdominowały dyskusję podczas wideospotkania Prezydencji COGECA

pdf

 

Newsletter PIM nr 44/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska mówi o Zielonym Ładzie, eksporcie do Chin, rynku mleka oraz Brexicie
 • Grupa robocza – dobrostan zwierząt
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 43/2020

W wydaniu:

 • Ostatnia szansa by wziąć udział w konkursie „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”
 • Szkolenie online pt. Naukowe dowody wartości odżywczych mleka – jak walczyć z czarnym PR
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 42/2020

X

W wydaniu:

 • To już rok Agnieszki Maliszewskiej jako pierwszej wiceprzewodniczącej COGECA
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Zalety znakowania produktów

pdf

 

Newsletter PIM nr 41/2020

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie online pt. “Naukowe dowody wartości odżywczych mleka – jak walczyć z czarnym PR”
 • Ostatnia szansa by wziąć udział w konkursie „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 40/2020

W wydaniu:

 • BREXIT – WAŻNE INFORMACJE
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Weź udział w konkursie „Mleczna magia świąt” i wygraj atrakcyjne nagrody

pdf

 

Newsletter PIM nr 39/2020

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie pt. „Praca zdalna”
 • Porozumienie w sprawie budżetu UE
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 38/2020

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie pt. „Zarządzanie kryzysowe w zakładzie w dobie światowej pandemii COVID-19”
 • Śniadanie prasowe w Pekinie w ramach projektu Mleczne Skarby-Trade Milk, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 37/2020

W wydaniu:

 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Copa-Cogeca dyskutowała o przyszłości WPR
 • Szkolenie online pt. Wymagania systemu HACCP wg ISO 22000:2018

pdf

 

Newsletter PIM nr 36/2020

W wydaniu:

 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.10.2020 r. w związku z pismem organizacji mleczarskich w sprawie infrastruktury krytycznej skierowanym do MRiRW z dnia 16.10.2020 r
 • Wewnętrzne szkolenie online pt. “Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne”
 • Nazwy produktów mleczarskich zastrzeżone

pdf

 

Newsletter PIM nr 35/2020

W wydaniu:

 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie interpretacji zapisów zawartych we wzorze świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych wywożonych do Indii
 • Aktualna sytuacja w mleczarstwie

pdf

 

Newsletter PIM nr 34/2020

W wydaniu:

 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Zarząd Polskiej Izby Mleka gościł w Zakładzie Mleczarskim Hochland w Węgrowie
 • Pani Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, uczestnikiem debaty pt. „Chiny, konieczność, czy alternatywa”

pdf

 

Newsletter PIM nr 33/2020

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie online pt. Efektywne zarządzanie czasem
 • Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo PIM w sprawie zniesienia zakazu handlu w niedzielę
 • Wideokonferencja pod hasłem "Wolne od GMO"

pdf

 

Newsletter PIM nr 31/2020

W wydaniu:

 • Szkolenie pt. Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Termin składania wniosków w V edycji konkursu „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze” wydłużony

pdf

 

Newsletter PIM nr 30/2020

W wydaniu:

 • Spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej w Rynie
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Warto postawić na certyfikowane produkty

pdf

 

Newsletter PIM nr 29/2020

W wydaniu:

 • Zaproszenie na szkolenie online pt. "Sztuka wprowadzania nowego produktu na rynek" sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka
 • nabór wniosków – od 9 do 30 września 2020 r. – pomoc dla rolników w związku z COVID-19 w ramach PROW 2014-2020
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 28/2020

W wydaniu:

 • Rozp. MRiRW z 24.08.2020 - pomoc dla rolników w związku z COVID-19 w ramach PROW 2014-2020
 • Do GMO warto podchodzić ostrożnie
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 27/2020

W wydaniu:

 • Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy ws. podatku cukrowego
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Szkolenie online pt. Nowa matryca stawek VAT 2020 - wybrane zagadnienia

pdf

Newsletter PIM nr 25/2020

W wydaniu:

 • Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Mleka w Niepruszewie
 • Produkty genetycznie modyfikowane
 • Zaproszenie na szkolenie online pt. „Nowa matryca stawek VAT 2020 – wybrane zagadnienia” sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

pdf

 

Newsletter PIM nr 26/2020

W wydaniu:

 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Program „Mamy kota na punkcie mleka” ponownie podbija Rzeszów
 • Arabia Saudyjska - aktualizacja od 1 lipca 2021 wymogów dotyczących higieny żywności w zakładach eksportujących do AS

pdf

 

Newsletter PIM nr 24/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska w programie „Tym żyje wieś”
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Mamy kota na punkcie mleka w Rzeszowie

pdf

 

Newsletter PIM nr 23/2020

W wydaniu:

 • Webinarium branży mleczarskiej dot. wydarzeń targowych
 • Szkolenie online „Neuromarketing. Jak zrozumieć zachowania i decyzje zakupowe klientów”
 • Pismo GIS w sprawie aktualizacji wytycznych
 • Pismo GIW dot. zapisów świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych wywożonych do Indii

pdf

 

Newsletter PIM nr 22/2020

W wydaniu:

 • Polskie produkty mleczarskie podbijają Chiny
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Fenomen zsiadłego mleka

pdf

 

Newsletter PIM nr 21/2020

W wydaniu:

 • Ukonstytuował się Zarząd Polskiej Izby Mleka
 • Szkolenie online “Neuromarketing. Jak zrozumieć zachowania i decyzje zakupowe klientów”
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

pdf

 

Newsletter PIM nr 20/2020

W wydaniu:

 • Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka
 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM podczas wideokonferencji mówi o tym, czy sektor mleczarski podoła wyzwaniom?
 • Kolejne firmy ze Standardem PIM „Bez GMO”

pdf

 

Newsletter PIM nr 19/2020

W wydaniu:

• Maliszewska przywrócona na funkcję sekretarza KZ FPM
• Ceny zbytu artykułów mleczarskich
• Szkolenie online pt. “Neuromarketing”. Jak zrozumieć zachowania i decyzje zakupowe klientów”

 

pdf

 

Newsletter PIM nr 18/2020

W wydaniu:

 • Zawiadomienie o zmianie miejsca posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Standard PIM „Bez GMO” spełnia oczekiwania klientów

pdf

 

Newsletter PIM nr 16/2020

W wydaniu:

 • Szkolenie online pt. System certyfikacji bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 v5
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 • Witamy na pokładzie Polskiej Izby Mleka

pdf

 

Newsletter PIM nr 15/2020

 • Newsletter Polskiej Izby Mleka nr 15/2020. W dzisiejszym wydaniu:
 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM, uczestniczyła w kolejnej konferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo ważne strategie
 • Ceny zbytu artykułów mleczarskich

 

pdf

Newsletter PIM nr 14/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM, uczestniczyła w kolejnej konferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • COVID-19 - Aspekty higieny dla zakładów przemysłu mleczarskiego - Zaproszenie na szkolenie
 • Wiceprezydent COGECA o F2F

pdf

 

Newsletter PIM nr 13/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM, uczestniczyła w kolejnej konferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dopłaty do prywatnego przechowywania
 • 7 maja rusza unijny mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania masła, sera i mleka w proszku
Czytaj więcej

Newsletter PIM nr 11/2020

W wydaniu:

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Potrzeby szkoleniowe 2020 – szkolenia online
 • #WspieramyPolskieMleczarstwo

•Odpowiedź Głównego Inspektora Pracy na pismo PIM w sprawie wstrzymania kontroli na terenie zakładów w związku z koronawirusem

pdf

 

Newsletter PIM nr 10/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • iPIM.pl aplikacja do wymiany wiedzy
 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników – prezentacja

pdf

 

Newsletter PIM nr 9/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • Nowa wersja zaleceń postępowania dla zakładów w związku z pojawieniem się koronowirusa
 • Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej
 • 18 edycja Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej przełożona na 08-10.09.2021

pdf

 

Newsletter PIM nr 8/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka uczestniczyła w wideokonferencji przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM o skutkach epidemii koronawirusa w Polsce
 • Nowa wersja zaleceń postępowania dla zakładów w związku z pojawieniem się koronowirusa
 • Organizacje branży mleczarskiej skierowały pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do Infrastruktury Krytycznej
 • ROSJA – brak zmian na liście produktów objętych embargiem, jedynie ułatwienie obecnego eksportu

pdf

 

Newsletter PIM nr 7/2020

W wydaniu:

 • Spółdzielnie i zakłady mleczarskie zrzeszone w Polskiej Izbie Mleka pracują na maksymalnych obrotach
 • Agnieszka MALISZEWSKA, dyrektor PIM, wystosowała pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Największe polskie organizacje sektora rolno - spożywczego skierowały pismo do Ministra Zdrowia ws. zapewnienia testów na obecność koronawirusa COVID-19
Czytaj więcej

Newsletter PIM nr 5/2020

W wydaniu:

 • Szkolenie „Ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO w odniesieniu do polskich standardów i praktyk produkcyjnych”
 • Co należy wiedzieć o koronawirusie?
 • Rusza konkurs „Mleczna rymowanka”

pdf

 

Newsletter PIM nr 3/2020

W wydaniu:

 • Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska w Polskim Radiu Białystok mówi o produktach wolnych od GMO
 • Kubańska kontrola inspektorów weterynaryjnych
 • Certyfikat „Bez GMO” pomoże zdobyć zaufanie konsumentów
Czytaj więcej

Newsletter PIM nr 4/2020

W wydaniu:

 • Agnieszka Maliszewska w Poranku w Obiektywie o skutkach koronawirusa dla polskiej branży mleczarskiej
 • Znowu grozi nam susza, czy zatrzyma wzrost produkcji mleka?
 • Festiwal „Zdrowym być” z Mleczną Kitą
Czytaj więcej