Dom ekologiczny jak zmniejszyć ilość śmieci?

Zalegające śmieci to problem, na który skarżą się przede wszystkim mieszkańcy bloków. Wraz z rozwojem gospodarczym powstaje ich coraz więcej, co stanowi realne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia. Poza segregacją i recyklingiem na szeroką skalę, warto zacząć od własnego domu i skutecznie ograniczać ilość wytwarzanych śmieci. W jaki sposób możemy to robić samodzielnie?

Czytaj więcej

Dlaczego stale chromowo niklowe odporne na korozję korodują w środowiskach wodnych oraz profilaktyka antykorozyjna

Mgr inż. Jan Marjanowski

Przedsiębiorstwo MARCOR w Gdańsku

 

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł powstał w wyniku serii przypadków korozji stali odpornych na korozję w ostatnim roku. Stale te, zwyczajowo zwane nierdzewnymi, są używane masowo w przemyśle spożywczym oraz w ciepłownictwie. Celem artykułu jest omówienie przyczyn korozji i podanie wytycznych co do sposobów zapobiegania korozji.

Czytaj więcej

BIAŁA RDZA korozja cynku w chłodnictwie, metody zapobiegania i technologie naprawy

Mgr inż. Jan Marjanowski

Przedsiębiorstwo MARCOR w Gdańsku

 

1. Wprowadzenie

Wiele urządzeń w chłodnictwie jest wykonanych ze stali ocynkowanych. Takimi urządzeniami są wieże chłodnicze i skraplacze amoniaku pracujące w systemach otwartych z natryskiem i odparowaniem wody. Przeważnie wykonane są one ze stali ocynkowanej, rzadko ze stali odpornych na korozję. Stal ocynkowana to pewien kompromis miedzy ceną a czasem eksploatacji urządzeń. Zadaniem cynku jest ochrona antykorozyjna stali. Cynk jest anodą w stosunku do stali, która jest katodą w tak wytworzonym ogniwie galwanicznym. Cynk ulega powolnemu roztwarzaniu, wskutek działania ogniwa elektrochemicznego cynk – woda – stal, chroniąc w ten sposób katodowo stal (w efekcie przepływu prądu elektrycznego), we wszelkich nieciągłościach powłoki cynkowej. Dzięki temu procesowi na powierzchni stali ocynkowanej w pierwszym okresie ekspozycji brak jest rdzawych plam. W czasie eksploatacji na powierzchni cynkowej wytwarza się pasywna warstewka tlenku oraz węglanu cynku, szczelna i odporna na korozję w środowisku wody obiegowej, w chłodniach wyparnych i skraplaczach natryskowo-wyparnych.

Czytaj więcej

Modernizacja systemów sterowania

Nie da się zanegować faktu, iż we współczesnym przemyśle niezawodność i ciągłość pracy systemów sterujących procesem technologicznym odgrywają kluczową rolę. Okazuje się jednak, że nawet w procesach produkcyjnych o priorytetowym znaczeniu pracują systemy automatyki, których nie można już zaliczyć do nowoczesnych i w pełni niezawodnych. Powodem takiej oceny nie jest brak najnowszych rozwiązań informatycznych, takich jak systemy klasy ME S/ER P, lecz przestarzała architektura opierająca się na urządzeniach wycofanych już z produkcji seryjnej.

Czytaj więcej

System integracji i optymalizacji mediów w przedsiębiorstwach produkcyjnych na przykładzie Browaru Warka

Każdy produkt jest tworzony z uwzględnieniem kilku czynników, których głównymi są: jakość, koszt i czas. Ostra konkurencja wymusza na producentach podnoszenie jakości wyrobu, redukcję kosztów oraz skrócenie czasu dostawy wyrobu dla klienta. Obecnie funkcjonuje wiele sprawdzonych technik, których zastosowanie powoduje osiągnięcie powyższych celów: wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, TQM, logistyka, reorganizacja i inne. Pomimo tego szuka się nowych działań mogących wpłynąć pozytywnie na finalny produkt.

Czytaj więcej

Dlaczego trzeba uzdatniać wodę

W ostatnich latach ilość, a szczególnie jakość wody w instalacjach komunalnych, a także w przemyśle spożywczym, stanowi temat wielu dyskusji i komentarzy. Toczy się równolegle walka o konsumentów wody pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowymi a rozlewniami wód w opakowania jednostkowe. Często wypowiedzi zabierających głos, także publicznie, na łamach prasy obiegowej, wskazują na braki w znajomości omawianych zagadnień. Warto zatem uporządkować rozeznanie problemu od podstaw.

Czytaj więcej

„Abecadło bezpiecznej żywności”

czy prewencyjne wykrywanie zagrożeń mikrobiologicznych w liniach produkcyjnych jest koniecznością?

Działalność gospodarcza często wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Jednak w niektórych dziedzinach nawet najmniejsze ryzyko jest niedopuszczalne – przykładowo w dziedzinie bezpieczeństwa produkcji. Zwłaszcza zaś w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biochemicznym.

Czytaj więcej