Wzrost cen na aukcji GDT

16.07.2019

Na odbywającej się 16 lipca 2019 roku 240 aukcji Global Dairy Trade zanotowano wzrost wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wyniósł +2,7% w stosunku do aukcji z dnia 2 lipca 2019 roku, a średnia cena wyniosła do 3412 USD/t.

Czytaj więcej

Skup mleka w maju

08.07.2019

Skup mleka w maju wyniósł 1059,5 mln l (GUS). Natomiast w okresie od stycznia do maja bieżącego roku skupiono 5005,6 mln l, tj. o 3,1% więcej niż w porównywalnym czasie 2018 roku.

Czytaj więcej

Rośnie eksport unijnych produktów mleczarskich

04.07.2019

W I kwartale bieżącego roku zwiększyła się wartość eksportu prawie wszystkich grup produktów mleczarskich, wyjątkiem jest masło i pozostałe tłuszcze mleczne. Dane Eurostat pokazują, że wartość eksportu produktów mleczarskich w pierwszym kwartale wzrosła o 7,8%, osiągając poziom 2,72 mld euro. Największy udział w unijnym eksporcie mają sery i twarogi – ok. 38%.

Czytaj więcej

Niewielki spadek cen na aukcji GDT

02.07.2019

Na odbywającej się 2 lipca 2019 roku 238 aukcji Global Dairy Trade zanotowano niewielki spadek wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wyniósł -0,4% w stosunku do aukcji z dnia 18 czerwca 2019 roku, a średnia cena wyniosła do 3302 USD/t.

Czytaj więcej

GDT EVENT 239/02.07.2019

02.07.2019

239 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 0,4% do poziomu 3302 USD. Spadły ceny aż sześciu produktów oferowanych na GDT. Największy spadek zanotowano na maślance w proszku, której cena spadła aż o 11,9% do poziomu 2500 USD/MT. Duży spadek zanotowało masło o 4,8% i jego cena osiągnęła poziom 4339 USD/MT. Kazeina również zanotowała spadek do poziomu 7221 USD/MT – jest to spadek o 3,9%. Cena sera cheddar spadła o 1,5% do poziomu 3756 USD/MT. Cena AMF wyniosła 5433 USD/MT – spadek o 1,9%, a cena laktozy wyniosła 866 USD/MT – spadek o 1,1%. Cena pełnego mleka w proszku, które jak zawsze znalazło najwięcej nabywców, utrzymała się na stałym poziomie 2969 USD/MT. Natomiast cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 3,2% do poziomu 2430 USD/MT.

Czytaj więcej

GUS podał ceny mleka w maju

28.06.2019

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w maju 2019 roku wyniosła 134,64 zł/1 hl i była wyższa o 4,2% niż w maju 2018 roku. Cena skupu mleka w odniesieniu do kwietnia 2019 roku była o 0,9% niższa.

Czytaj więcej

Kolejny spadek cen na aukcji GDT

18.06.2019

Na odbywającej się 18 czerwca 2019 roku 238 aukcji Global Dairy Trade zanotowano kolejny spadek wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wyniósł -3,8% w stosunku do aukcji z dnia 6 czerwca 2019 roku, a średnia cena wyniosła do 3208 USD/t.

Czytaj więcej

GDT EVENT 238/18.06.2019

18.06.2019

238 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 3,8% do poziomu 3208 USD. Największy spadek zanotowano na maśle o 5,7% do poziomu 4553 USD/MT. Cena sera cheddar oraz pełnego mleka w proszku spadła o 4,3% i wyniosła dla sera cheddar 3781 USD/MT, natomiast dla pełnego mleka w proszku 3006 USD/MT i ten produkt był najchętniej kupowany na GDT. Odtłuszczone mleko w proszku osiągnęło cenę 2358 USD/MT – spadek o 3,5%. Spadek zanotował też AMF o 3,3%. Jego cena osiągnęła poziom 5530 USD/MT. Ostatnim produktem notowanym na GDT, który miał spadek o 2,2 % była laktoza, jej cena wyniosła 875 USD/MT. Wzrost były tylko na jednym produkcie: kazeinie o 2,3% do poziomu 7484 USD/MT. Maślanka w proszku ponownie nie była oferowana.

Czytaj więcej

Kolejny spadek cen na aukcji GDT

04.06.2019

Na odbywającej się 6 czerwca 2019 roku 237 aukcji Global Dairy Trade zanotowano spadek wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wyniósł -3,4% w stosunku do aukcji z dnia 21 maja 2019 roku, a średnia cena wyniosła do 3423 USD/t.

Czytaj więcej

GDT EVENT 237/04.06.2019

04.06.2019

237 sesja na GDT przyniosła spadek ogólnego indeksu cenowego o 3,4% do poziomu 3423 USD/MT. Największy spadek zanotował ser cheddar, którego cena spadła aż o 14% do poziomu 3950 USD/MT. Bardzo też została obniżona cena masła o 10,3% do poziomu 4805 USD/MT. Maślanka w proszku osiągnęła cenę 2807 USD/MT – był to spadek o 10,1%. Duży spadek zanotował też AMF o 5,7%. Jego cena osiągnęła poziom 5752 USD/MT. Spadki dotyczyły również dwóch produktów o bardzo dużych wolumenach sprzedaży, odtłuszczonego mleka w proszku oraz pełnego mleka w proszku. Odtłuszczone mleko w proszku spadło o 4,0% do poziomu 2436 USD/MT. Cena pełnego mleka w proszku spadła natomiast o 1,5% do poziomu 3138 USD/MT. Tylko dwa produkty odnotowały wzrost: kazeina – jej cena wzrosła o 4,2% do poziomu 7201 USD/MT oraz laktoza, której cena wzrosła o 0,4% do poziomu 897 USD/MT. Standardowo już słodka serwatka w proszku nie znalazła nabywców.

Czytaj więcej

Wzrost cen żywności

04.06.2019

Według FAO w marcu 2019 roku, w porównaniu z poprzednim miesiącem globalne ceny żywności wzrosły o 0,1%. Zwiększyły się ceny dwóch spośród pięciu monitorowanych grup produktów spożywczych, tj. produktów mlecznych o 6,2% i mięsnych o 0,4%.

Czytaj więcej

Wzrost produkcji przetworów mlecznych

04.06.2019

W okresie styczeń-luty 2019 roku, w porównaniu z takim samym okresem 2018 roku, w następstwie dużych dostaw surowca mlecznego, zarówno krajowego, jak i importowanego, przemysł mleczarski zwiększył produkcję części grup przetworów mlecznych.

Czytaj więcej

Niskie ceny masła

31.05.2019

Na zachodnioeuropejskich giełdach towarowych utrzymują się relatywnie niskie ceny masła, przy wysokich cenach odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), w wyniku znacznego obniżenia zapasów tego półproduktu w krajach UE ze 175,4 tys. t w końcu grudnia 2018 roku do 2,7 tys. t w końcu marca br.

Czytaj więcej

Kolejny spadek ceny mleka

28.05.2019

Według danych GUS opublikowanych w dniu 22 maja 2019 roku średnia cena skupu mleka w kwietniu bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 135,85 PLN/hl i była o 1,4% niższa od ceny w marcu, ale o 2,8% wyższa od ceny w kwietniu 2018 roku.

Czytaj więcej

GDT EVENT 236/21.05.2019

22.05.2019

Ostatnia 236 sesja na GDT zakończyła się ujemnym 1,2% indeksem cenowym. Ceny trzech produktów nabiałowych zanotowały spadek, czterech wzrost, natomiast maślanka w proszku nie była oferowana, a słodka serwatka nie znalazła nabywców. Tendencją wzrostową charakteryzowały się: ser cheddar, kazeina, mleko odtłuszczone w proszku oraz laktoza.

Czytaj więcej

Spadek cen na aukcji GDT

21.05.2019

Na odbywającej się 21 maja 2019 roku 236 aukcji Global Dairy Trade zanotowano spadek wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wyniósł -1,2% w stosunku do aukcji z dnia 7 maja 2019 roku, a średnia cena wyniosła do 3414 USD/t.

Czytaj więcej

Ceny artykułów mleczarskich

10.05.2019

W lutym bieżącego roku cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 19,90 zł/kg i była o 1,8% mniejsza niż w styczniu, ale o 4,2% większa niż w porównywalnym czasie 2018 roku.

Czytaj więcej

GDT EVENT 235/07.05.2019

09.05.2019

Obecna 235 sesja na GDT przyniosła wzrost cen, tym razem o 0,4%. Podczas sesji sprzedano 15,375 ton produktów. Największy wzrost cen o 3,1% do poziomu 6610 USD/MT zanotowała kazeina. Również odtłuszczone mleko w proszku zanotowało wzrost o 2,8% do poziomu 2521 USD/MT. Ostatnim produktem, który zanotował wzrost o 1,4% było AMF, jego cena wyniosła 6217 USD/MT. Cena masła pozostała bez zmian, czyli 5486 USD/MT. Natomiast Słodka serwatka w proszku ponownie nie znalazła nabywców.

Czytaj więcej