Rynek produktów mleczarskich

19.02.2018

Do września 2017 r. utrzymywała się bardzo dobra koniunktura na globalnym rynku mleka, czego odzwierciedleniem były rekordowe ceny masła, a także wysokie ceny pełnego mleka w proszku i sera Cheddar.

Czytaj więcej

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (4.02.2018)

17.02.2018

Na przełomie stycznia i lutego 2018 roku dalszemu spadkowi uległy ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, masła konfekcjonowanego oraz sera Gouda. Zwiększyły się z kolei ceny masła w blokach, pełnego mleka w proszku i sera Edamskiego. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Czytaj więcej

Ceny produktów mlecznych

14.02.2018

W listopadzie cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 23,88 zł/kg i była o 5,5% mniejsza niż w październiku, ale o 24,6% większa niż w porównywalnym czasie 2016 roku.

Czytaj więcej

Ceny skupu mleka w Polsce

05.02.2018

Notowana w 2017 roku sprzyjająca koniunktura na globalnym rynku mleka wpływała stymulująco na zwyżkę cen produktów mleczarskich, a w efekcie też na wzrost cen skupu mleka.

Czytaj więcej

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (21.01.2018)

02.02.2018

W Polsce w trzecim tygodniu stycznia 2018 roku pogłębił się spadek cen masła w blokach oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. Jednocześnie zwiększyły się ceny masła konfekcjonowanego oraz mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Czytaj więcej

Ceny produktów mleczarskich

19.01.2018

W październiku 2017 roku cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 25,55 zł/kg i była o 4,7% mniejsza niż we wrześniu, ale o 39% większa niż w tym samym okresie 2016 roku.

Czytaj więcej

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (10.12.2017)

17.12.2017

Notowane od października 2017 roku ograniczenie globalnego popytu na produkty mleczarskie przyczynia się do obniżki ich cen. Trendy na światowym rynku mleka mają wpływ na kierunki zmian cen głównych eksportowych produktów mleczarskich w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Czytaj więcej

Notowania artykułów mleczarskich Polska tydzień 49

11.12.2017

Tydzień 49 przyniósł spadki cen na rynku. Najwięcej spadły ceny sera gouda, który zaczął do Polski napływać z zachodniej Europy w cenach niższych niż oferowany w Polsce. W związku z tym musiał nastąpić znaczny spadek cen w Polsce, bo aż o 8% w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Czytaj więcej