Rynek produktów mleczarskich w Polsce (22.10.2017)

06.11.2017

Wraz z wyhamowaniem zwyżkowych trendów cen masła na rynku globalnym, również w Polsce ceny tego tłuszczu ulegają spadkom. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16-22.10.2017 roku krajowi producenci za masło w blokach uzyskiwali 23,39 zł/kg, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż miesiąc wcześniej.

Cena masła konfekcjonowanego wyniosła 26,15 zł/kg i była niższa o 3% niż tydzień i niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie oba rodzaje tłuszczu mlecznego były droższe niż w porównywalnym okresie 2016 roku: masło w blokach o 39%, a masło konfekcjonowane – o 42%.

W trzecim tygodniu października 2017 roku w krajowych proszkowniach za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku płacono 6,99 zł, a więc mniej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem.

Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 13,40 zł/kg i była o 1% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% wyższa niż w trzecim tygodniu września br. W stosunku do notowań sprzed roku PMP było droższe o 32%, podczas gdy OMP – o 11% tańsze.

Ceny na rynkach zagranicznych

W USA utrzymuje się spadkowa tendencja cen masła, która została zapoczątkowana w połowie sierpnia br. Na giełdzie w Chicago 20 października 2017 roku za produkt ten otrzymywano 5181 USD/t – 4378 euro/t, czyli mniej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena masła była o 34% większa niż przed rokiem.

W USA od połowy czerwca br. przeważają także obniżki cen OMP. Za ten rodzaj proszku mlecznego 20 października br. płacono 1786 USD/t – 1509 euro/t, a zatem to taniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. W ciągu roku cena OMP zmalała o 13%.

Od początku 2017 roku sporym wahaniom ulegają ceny sera Cheddar. 20 października br. ser ten sprzedawano po 3682 USD/t – 3111 EUR/t, tj. taniej o 2% niż przed tygodniem, ale o 4% drożej niż w porównywalnym okresie września br. W odniesieniu do cen sprzed roku Cheddar kosztował więcej o 1%.

Na wewnętrznym rynku UE w trzecim tygodniu października br. przeważały obniżki cen głównych eksportowych produktów mleczarskich. Unijni producenci za masło uzyskiwali 5 859 euro/t, czyli mniej o 5% niż tydzień wcześniej i o 10% niż przed miesiącem.

Za OMP płacono 1598 euro/t, a zatem mniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar, podobnie jak przed tygodniem, wyniosła 3473 euro/t. Był to jednak poziom o 3% niższy niż w trzecim tygodniu września br. W UE masło było droższe niż przed rokiem o 43%, a ser Cheddar – o 10%, natomiast OMP było o 21% tańsze.

(06.11.2017 za gospodarz.pl)