Światowe ceny artykułów mleczarskich w październiku

15.11.2017

Pod koniec października w Stanach Zjednoczonych cena ukształtowała się w granicy 5076 USD/t – 4319 EUR/t i była mniejsza o 0,5% niż przed miesiącem, ale większa o 20% niż przed rokiem.

Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej cena masła wynosiła 5859 euro/t, czyli więcej o 10% niż we wrześniu i o 43% niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. Na platformie handlowej GDT za masło płacono 5736 USD/t, tj. taniej o 5% niż we wrześniu, ale o 44% drożej niż w 2016 roku.

Mleko w proszku
W USA cena OMP w dniu 27 października wynosiła 1742 USD/t – 1482 euro/t i była niższa o 8% w ujęciu miesięcznym i o 15% niż w zeszłym roku. Na rynku wewnętrznym UE cena OMP wynosiła 1598 euro/t, czyli mniej o 5% niż we wrześniu i o 21% niż w analogicznym okresie 2016 roku. Na aukcji GDT odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 1797 USD/t, a więc taniej o 6% niż miesiąc wcześniej i o 18% niż przed rokiem.

Na platformie handlowej GDT pełne mleko w proszku zbywano po 3014 USD/t, tj. o 3,5% taniej niż przed miesiącem, ale o 9% drożej niż w porównywalnym okresie 2016 roku.

Ser Cheddar
W Stanach Zjednoczonych na dzień 27 października 2017 roku cena sera Cheddar wynosiła 3847 USD/t – 3273 euro/t, a zatem więcej o 1% niż w pod koniec września i o 1% niż w porównywalnym miesiącu 2016 roku. Na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej ceny sera ukształtowały się na poziomie 3473 euro/t, tj. o 3% mniej niż we wrześniu, ale o 10% więcej niż w październiku 2016 roku. Na platformie Global Dairy Trade cena sera Cheddar wynosiła 4107 USD/t i była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 25% niż w analogicznym okresie 2016 roku.

(15.11.2017 za gospodarz.pl)