Rynek produktów mleczarskich w Polsce (19.11.2017)

22.11.2017

W Polsce krajowe ceny zbytu głównych eksportowych produktów mleczarskich podążają za trendami na rynku globalnym. Od połowy września br. spadkom ulegają ceny masła. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny skupu mleka w Polsce

W Polsce w drugiej połowie 2017 roku ceny skupu mleka surowego, po względnej stabilizacji w pierwszym półroczu wykazują tendencję wzrostową. W październiku br. (według GUS) krajowe podmioty skupujące za surowiec płaciły 148,42 zł/hl, czyli o 2,4% więcej niż w poprzednim miesiącu. Cena mleka była większa o 23% niż w październiku 2016 roku, kiedy za surowiec płacono 111,81 zł/hl. W stosunku do notowań z września br. mleko podrożało we wszystkich województwach, przy czym najbardziej w lubuskim – o 4,5%, a najmniej w podkarpackim – o 0,9%. Najwyższe ceny za surowiec płacono w woj. warmińsko-mazurskim – 157,41 zł/hl i podlaskim – 156,12 zł/hl, a najniższe w woj. małopolskim – 129,15 zł/hl i łódzkim – 134,11 zł/hl.

W październiku br. krajowa cena mleka wyrażona w walucie unijnej wyniosła 34,02 euro/100 kg i była o 7,4% mniejsza od ceny w Unii Europejskiej wynoszącej 36,72 euro/100 kg.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich

W dniach 13-19.11.2017 roku w zakładach mleczarskich monitorowanych w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW masło w blokach zbywano po 21,83 zł/kg, czyli taniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Krajowa cena masła konfekcjonowanego wyniosła 23,58 zł/kg i była większa o 0,2% niż w poprzednim notowaniu, ale jednocześnie mniejsza o 10% niż w trzecim tygodniu października br. Pomimo notowanych w ostatnich tygodniach obniżek, ceny masła były o 21-22% wyższe niż rok wcześniej.

Zniżkowy trend cen odtłuszczonego mleka w proszku zapoczątkowany został w lipcu br. W dniach 13-19 listopada br. krajowi producenci za ten produkt otrzymywali 6,65 zł/kg, czyli o 5% mniej niż przed miesiącem. Był to jednak poziom podobny do notowanego w poprzednim tygodniu. Ceny pełnego mleka w proszku ukształtowały się w granicy 13,05 zł/kg, a więc o 0,02 zł/kg wyższym niż w poprzednim notowaniu, ale o 0,35 zł/kg – 3% niższym niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 17%, podczas gdy PMP – o 13% droższe.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej Global Dairy Trade pogłębiła się zniżkowa tendencja cen masła i mleka w proszku. Na aukcji, która odbyła się 21 listopada 2017 roku, za masło płacono 5144 USD/t, czyli mniej o 7% niż w poprzednim notowaniu (z 7.11.br.) i o 10% niż przed miesiącem. Za 1 tonę OMP uzyskiwano 1701 USD, a więc to zniżka o 6% niż dwa tygodnie wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 2778 USD/t. Był to poziom niższy o 3% niż na poprzedniej aukcji i o 8% niż przed miesiącem. Masło było droższe niż przed rokiem o 23%, podczas gdy PMP było tańsze o 19%, a OMP – o 34%.

(22.11.2017 za gospodarz.pl)